België bespaarde in 2007 op ontwikkelingshulp

Nieuws

België bespaarde in 2007 op ontwikkelingshulp

Wouter Derijck

11 januari 2008

De (vorige) regering van lopende zaken keurde midden december op de valreep nog een besparing goed op het budget van ontwikkelingssamenwerking. Een volgehouden groei naar de beloofde 0,7% tegen 2010 lijkt ver weg.

De regering van lopende zaken voerde midden december, tijdens één van de laatste ministerraden, een besparing door van 40 miljoen euro op het Belgische ontwikkelingsbudget.
Dienstdoend minister van Ontwikkelingssamenwerking, Sabine Laruelle (MR), stelt dat het niet zozeer om besparingsmaatregel ging, maar eerder om een verschuiving van een reëel budgetoverschot van het departement Ontwikkelingssamenwerking naar Financiën. Er zou geen enkel ontwikkelingsproject zijn geweigerd om dit overschot te bekomen.
Volgens CD&V-senator Sabine de Bethune werd dit overschot in 2007 wel degelijk op een kunstmatige manier bekomen. De bevoegde administratie DGOS (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking) en het agentschap BTC (Belgische Technische Coöperatie) formuleerden heel wat projecten die niet werden weerhouden, net omwille van deze extra besparing. Bovendien versterkt deze inkrimping een eerdere bezuiniging van 5% op het budget van DGOS, met een totale besparing van bijna 10% als eindresultaat.
De Vlaamse Noord-Zuidkoepel 11.11.11 en haar Franstalige zusterorganisatie CNCD zien hun vrees bevestigd dat het beloofde groeipad naar een ontwikkelingsbijdrage van 0,7% van het bruto binnenlands inkomen (bbi) op de lange baan wordt geschoven. België blijft voorlopig hangen rond een ontwikkelingsbijdrage van 0,38%, indien geen rekening wordt gehouden met boekhoudkundige meevallers van recente schuldkwijtscheldingen aan landen als Congo, Irak en Nigeria en een aantal andere oneigenlijke uitgaven.