België moet stempel drukken op milieu

Nieuws

België moet stempel drukken op milieu

21 april 2010

België moet er als voorzitter van de Europese Unie voor zorgen dat Europa opnieuw leiderschap toont tijdens de klimaatonderhandelingen in Cancun en het verlies aan biodiversiteit helpt stoppen. Dat schrijft de milieubeweging van ons land in een memorandum.

Op 1 juli 2010 neemt België het EU-voorzitterschap over van Spanje, tijdens de tweede jaarhelft heeft ons land dus een unieke gelegenheid om enkele cruciale thema’s op de internationale agenda te plaatsen. Belgische milieu-organisaties vinden dat ook het milieu niet uit het oog verloren mag worden.
De milieubeweging zegt in het memorandum dat het Belgisch voorzitterschap bij de klimaattop in het Mexicaanse Cancun ambitieuze doelstellingen moet nastreven voor 2020 en 2050. Door zelf verregaande reducties van uitstootgassen vast te leggen (40% tegen 2020 en 95% tegen 2050) kan de EU andere landen aanzetten om ook actie te ondernemen. Bovendien moet vooruitgang geboekt worden in het bestrijden van ontbossing en financiering voor klimaatbeleid in ontwikkelingslanden.

Biodiversiteit

Dit jaar komt er ook een nieuwe Europese en globale strategie rond biodiversiteit voor het komende decennium. ‘Belgische beleidsmakers zullen tijdens het voorzitterschap hun stempel op dit dossier kunnen drukken’, zegt de milieubeweging.
Het Belgisch EU-voorzitterschap moet ook andere milieugerelateerde dossiers aankaarten, zoals energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, het Europese budget, landbouw en visserij, buitenlands en ontwikkelingsbeleid, milieu en gezondheid, en duurzame consumptie en productie.