België start PR-offensief ontwikkelingssamenwerking

Nieuws

België start PR-offensief ontwikkelingssamenwerking

Peter Dhondt

18 mei 2005

Kent u de millenniumdoelstellingen? Slechts een miniem deel van de Belgen weet wat er achter het begrip schuilgaat. Maar dat gaat veranderen: de Belgische overheid en niet-gouvernementele organisaties als 11.11.11 en Broederlijk Delen plannen campagnes rond de acht internationale beloftes om armoede en onderontwikkeling in de wereld terug te dringen.

Prinses Mathilde huldigt vandaag om 14 uur in het Brusselse Warandepark een mobiele tentoonstelling over de millenniumdoelstellingen in. Het is het bescheiden startschot van een campagne die meer Belgen warm moet maken voor de grote thema’s die de ontwikkelingssamenwerking van de komende jaren gaan beheersen.

Volgens de Verenigde Naties heeft amper 11 procent van de Belgen al van de millenniumdoelstellingen gehoord. Dat lijkt me nog erg veel, zegt Marc Buys, directeur Sensibilisering van de Belgische ontwikkelingsadministratie DGOS. Uit een opiniepeiling die we vorig jaar lieten uitvoeren, bleek dat maar 1 à 2 procent van de Belgen iets met het begrip kan aanvangen.

Het DGOS heeft een communicatiebureau ingeschakeld om dat euvel via de kranten en via een affichecampagne te verhelpen, en heeft ook geld vrijgemaakt om met radio- of tv-spots nog veel meer mensen te bereiken. De niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking dragen hun steentje bij. Dit najaar plaatst de Vlaamse Noord-Zuid-koepel 11.11.11 zijn campagne ook in het teken van de millenniumdoelstellingen; later volgen ook de andere grote ngo’s.

De acht millenniumdoelstellingen rond fundamentele ontwikkelingsproblemen als armoede, vrouwendiscriminatie, een falende gezondheidszorg en het gebrek aan internationale solidariteit, werden in 2000 ondertekend door 189 staats- en regeringsleiders in New York. Tegen 2015 moet onder meer het aantal extreem arme wereldburgers gehalveerd zijn, moeten alle kinderen het basisonderwijs kunnen afmaken, en moet de uitbreiding van aids gestopt zijn. Arme landen moeten daarvoor meer werk maken van armoedebestrijding, onderwijs en gezondheidszorg. De industrielanden moeten vooral met meer steun over de brug komen.

De millenniumdoelstellingen staan voor een minimum aan fatsoen. In de ontwikkelingslanden gaan nu 100 miljoen kinderen niet naar school. In zwart Afrika zullen dit jaar 2 miljoen mensen bezwijken aan aids. Elke week sterven er in de wereld 200.000 jonge kinderen aan ziekten die makkelijk te voorkomen of te genezen zijn. Toch ligt België niet echt wakker van die cijfers - net zo min als de overige rijke landen en de regeringen van veel ontwikkelingslanden.

Maar de VN lijken er nu in heel wat landen toch in te slagen de acht doelstellingen hoger op de agenda te krijgen. Dat is voor een groot deel te danken aan de ngo-wereld, die begin dit jaar een Global Call to Action Against Poverty (Globale oproep voor Actie tegen Armoede) heeft gelanceerd, een internationale actie om alle wereldleiders aan hun beloften uit 2000 te herinneren.

Het symbool van de actievoerders zijn witte armbanden - ook in België zullen ze de komende maanden opduiken. 1 juli (net voor de vergadering van de G8 in Schotland) en 13 september (voor het begin van een VN-top over de Millenniumdoelstellingen) worden internationale witte armbandendagen. Ook vakbonden, jeugdgroepen en grote media steunen de Millenniumcampagne. De VN hebben gesofisticeerde TV-clips met beroemdheden als acteur Michael Douglas en de popsterren Lenny Kravitz en Youssou N’Dour gemaakt; die wordt uitgezonden door MTV en door openbare omroepen als BBC-World en de Spaanse zender TVE. Dat maakt indruk op politici. In Italië, een land dat zijn ontwikkelingshulp de voorbije jaren sterk heeft teruggeschroefd, hebben honderden parlementsleden een ontwerpresolutie ondertekend over de noodzaak om die trend om te buigen.

De Belgische regering heeft zich er al toe verbonden om tegen 2010 0,7 procent van het bruto nationaal product uit te geven aan ontwikkelingssamenwerking, de internationale fatsoensnorm. Maar daarvoor is nog een grote inspanning nodig, en het is knokken voor elk bijkomend miljoen. Vorig jaar kwam de Belgische ontwikkelingsbijdrage nog maar aan 0,41 procent van het bbp. Rekening houdend met de economische groei moet het budget voor ontwikkelingssamenwerking elk jaar met 145 miljoen stijgen om tegen 2010 het doel van de 0,7 te bereiken.

Publieke steun voor dat gevecht is broodnodig, vinden de ngo’s. Ze hebben zich er enigszins knarsetandend bij neergelegd dat het ontwikkelingsdebat de volgende jaren vooral rond de millenniumdoelen zal draaien, en dus rond problemen als honger, kindersterfte en analfabetisme, volgens veel van de organisaties enkel symptomen van dieperliggende structurele problemen. De ngo’s willen wel op die problemen blijven wijzen. 11.11.11 lanceert de Millenniumcampagne van de Belgische ngo’s met een actieweekend op 22 en 23 oktober.

De eerste bedoeling is om de millenniumdoelstellingen beter bekend te maken bij het brede publiek, zegt Bart Demedts, coördinator Educatie van 11.11.11. De organisatie wil ook handtekeningen verzamelen onder een petitie die de Belgische parlementsleden wil aanzetten meer werk te maken van de Millenniumdoelstellingen. We gaan er vooral de nadruk op leggen dat het ontwikkelingsprobleem niet kan opgelost worden door alleen meer hulp te leveren, preciseert Demedts. Arme landen hebben bijvoorbeeld ook nood aan schuldkwijtschelding en aan eerlijke handelsrelaties.

Later dit jaar en begin 2006 willen onder meer ook Oxfam-Wereldwinkels, Vredeseilanden, Broederlijk Delen en Wereldsolidariteit met hun jaarlijkse campagnes verwijzen naar de Millenniumdoelstellingen.