België stuurt hulp naar Haïti

Nieuws

België stuurt hulp naar Haïti

België stuurt hulp naar Haïti
België stuurt hulp naar Haïti

Jens Vancaeneghem

13 januari 2010

De Belgische overheden sturen hulp naar Haïti om de gevolgen van de aardbeving mee te helpen opvangen. Ondertussen proberen Belgische ngo’s zo goed mogelijk te reageren op de ramp.

Nu de internationale hulp langzaamaan op gang komt, besloten ook de Belgische regeringen hun steentje bij te dragen. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V), ook bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, besloot een hulpteam naar Haïti te sturen.
In totaal dertien artsen, verpleegkundigen en brandweerofficieren zullen broodnodige medische hulp verlenen aan de getroffen bevolking. ‘Met deze medische hulpmissie wil Vlaanderen zich solidair tonen met het getroffen gebied’, zegt Peeters.
Rudy Demotte (PS) kondigde woensdag aan 400.000 euro vrij te maken als minister-president van het Waals gewest en de Franse gemeenschap. Het geld komt uit de budgetten van het samenwerkingsproject met Haïti.

B-Fast

Vanuit de federale regering vertrekt woensdagavond nog het B-Fast (Belgian First Aid and Support Team), bestaande uit zestig personen, een waterzuiveringsinstallatie en een veldhospitaal.
Meerdere Belgische ngo’s zijn al jaren actief in het straatarme Haïti. Onderbroken telefoonlijnen en getroffen infrastructuur maken het niet gemakkelijk om de broodnodige hulp te verlenen. Artsen Zonder Grenzen (AZG), Oxfam-Solidariteit en het Rode Kruis roepen op tot giften.

Artsen Zonder Grenzen

‘AZG België heeft al meer dan 550 gewonden verzorgd, vooral breuken, trauma’s en brandwonden door ontploffende gasleidingen. Ondertussen blijven de gewonden binnenstromen’, zegt Eva Kongs van het informatiecentrum.
Op dit ogenblik probeert AZG de toestroom van gewonden in het Trinite-ziekenhuis op te vangen. Dit is het enige ziekenhuis in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince dat gratis operaties verleent, maar door de aardbeving ‘zwaar beschadigd is’.
AZG België tracht contact op te nemen met haar personeel. ‘We hebben nog niet iedereen kunnen bereiken, de communicatie verloopt zeer moeilijk’, zegt Kongs.

Oxfam-solidariteit

‘Oxfam heeft een noodhulpteam voor Latijns-Amerika, dat gebaseerd is in Haïti, dus we zijn klaar om direct hulp te bieden. We hebben een team voor water, sanitair en gezondheidszorg in Port-au-Prince’, zegt Mirjam Van Belle, humanitair programmacoördinator bij Oxfam-Solidariteit.
Ook Oxfam kampt met de onderbroken telefoonlijnen en tracht plaatselijke medewerkers te contacteren. Een voormalig Oxfammedewerker ter plaatse omschrijft de situatie in Port-au-Prince als volgt: ‘Het is hier erg chaotisch, overal liggen huizen in puin. Een gigantische stofwolk hangt over de vallei ten zuiden van de hoofdstad. Van alle kanten horen we mensen om hulp roepen. De naschokken duren verder en maken de mensen erg nerveus.’

Rode Kruis

Er is momenteel dringend behoefte aan opsporingsteams, veldziekenhuizen, gezondheidszorg, waterzuivering, onderdak, logistieke ondersteuning en telecommunicatie, meldt het Rode Kruis op haar website.
‘Het Haïtiaanse Rode Kruis verdeelt momenteel hulpgoederen en helpt mensen. In Haïti hebben we een strategische opslagplaats waarmee ongeveer 3000 mensen geholpen kunnen worden. Anderzijds is de stock in Panama geactiveerd om materialen over te vliegen.’
‘Voorlopig hebben we geen Vlamingen zitten in Haïti’, zegt Filip Rylant, persverantwoordelijke van het Rode Kruis-Vlaanderen. ‘We wachten nu af of we een emergency response unit zullen sturen en dan zullen waarschijnlijk wel Belgen meegaan.’