Belgisch investeringsakkoord met Colombia geblokkeerd

Nieuws

Belgisch investeringsakkoord met Colombia geblokkeerd

17 maart 2010

De Belgische coalitie Waardig Werk is erin geslaagd een omstreden investeringsakkoord met Colombia tegen te houden. Colombia verwierp een sociale clausule die de Belgisch-Luxemburgse Unie (BLEU) voorstelde, waarop de Vlaamse regering het akkoord niet ratificeerde.

Bij het opstellen van het investeringsakkoord sneuvelden belangrijke principes: ‘redelijke arbeidsomstandigheden op het gebied van minimumloon, aantal arbeidsuren en veiligheid en gezondheid’ werden uit de definitie van de arbeidswetgeving geschrapt.
Nochtans worden arbeidsrechten in Colombia amper gerespecteerd. Zestig procent van alle moorden op vakbondsleden wereldwijd vindt plaats in Colombia.
In veel andere landen, zoals de Verenigde Staten, Canada en Noorwegen, zitten de onderhandelingen rond handel en investeringen met Colombia ook vast. Vakbonden, ngo’s, en grote parlementaire meerderheden weigeren om verdragen te sluiten met een land waar geweld tegen vakbondsleden nog steeds schering en inslag is.

Hoorzitting

Colombia blijft ook op de Belgische agenda: gisterochtend (dinsdag) vond een hoorzitting plaats over Colombia bij de Commissie Buitenlandse Zaken van het Belgische parlement. Luc Cortebeeck (ACV) en Eddy Van Lancker (ABVV), alsook ngo-vertegenwoordigers, namen het woord.
Ze hebben bij de parlementariërs hun grootste bezorgdheid geuit over de talrijke schendingen van de mensenrechten en van de rechten van de werknemers. Van de meer dan 2.700 moorden op vakbondsmensen sinds 1986 bleven er 95% onbestraft.
De bedoeling van de hoorzitting voor de parlementariërs is te komen tot een nieuwe resolutie van de Kamer, gebaseerd op een tekst van eind 2008 over Colombia, getekend en gesteund door de fracties CD&V, PS, cdh, Spa, Groen! en Ecolo.

Europese bevoegdheid

In de toekomst horen dit soort investeringsakkoorden tot de bevoegdheid van Europa. De Europese Commissie heeft net gesprekken afgerond voor een vrijhandelsakkoord met Colombia. De bevordering van de rechten van de werknemers komt hierin niet echt ter sprake. De Commissie hoopt het akkoord binnenkort te tekenen.
Talloze Europarlementsleden van verschillende fracties gaven in het verleden reeds uiting aan hun ongenoegen over die onderhandelingen. Net als de vakbonden en de ngo’s vrezen zij dat dergelijk akkoord de geloofwaardigheid van de Europese Unie inzake mensenrechten fundamenteel in het gedrang brengt.
‘We hopen dat België ook tegen dit akkoord een sterke positie inneemt. Gezien de situatie in het land moet waardig werk centraal staan in de betrekkingen met Colombia’, zegt de coalitie Waardig Werk.