Belgisch Navo-ambassadeur: 'De Navo blijft in Kosovo'

Nieuws

Belgisch Navo-ambassadeur: 'De Navo blijft in Kosovo'

Van 2 tot 4 april vindt in Boekarest de 22ste Navo-top plaats. De voornaamste gespreksonderwerpen zijn de lopende Navo-operaties in Afghanistan en Kosovo. Verder staat ook de verdere uitbreiding van de Navo op de agenda, alsook de militaire middelen van de bondgenoten. MO* legde de onderhandelingsagenda voor aan Belgisch Navo-ambassadeur Frans Van Daele.

Moet er een exit strategie komen voor de Navo in Afghanistan?
Van Daele: Het is de bedoeling dat de Navo niet eindeloos in Afghanistan blijft, al is er geen concrete deadline. De aanwezigheid van de Navo is een onderdeel van een bredere inspanning van de internationale gemeenschap, onder mandaat van de VN, om Afghanistan terug op been te krijgen. Die inspanning is niet onbeperkt in de tijd. Het feit dat de Navo veel investeert om een eigen Afghaans leger op te bouwen –iets waarin uitgesproken vooruitgang is geboekt– is een onderdeel van de logica om Afghanistan op eigen benen te laten staan.

Blijft de Navo aanwezig in het pas onafhankelijke Kosovo?
De Navo is actief in Kosovo om de veiligheid te garanderen zolang dat nodig is, en om de nieuwe Kosovaarse regering te helpen om zich te organiseren. Ook daar staan geen specifieke deadlines op, al kan je wel zien dat er vooruitgang wordt geboekt in het tot stand komen van een land dat zelfbedruipend is.
Komt er een aflossing door EU-troepen in Kosovo?
Dat berust op een misverstand. Europa stuurt politieagenten en magistraten naar Kosovo om de nieuwe regering te helpen orde en recht te handhaven. Die missie behoort tot het domein van goed bestuur. De militaire functie is en blijft op dit ogenblik in handen van KFOR.
Steunt België het lidmaatschap van FYROM (Macedonië), Albanië en Kroatië?
In Boekarest moet de Navo beslissen over de toetreding van die drie landen. De meerderheid van de bondgenoten, waaronder België, is eerder geneigd om in de richting van toetreding te gaan.
Welk perspectief hebben Oekraïne en Georgië?
De vraag is of die twee landen een zogenaamd Membership Action Plan (MAP) mogen aanvangen. Het Belgische standpunt is dat we zeer nauw moeten bestuderen in welke mate de MAP-verzoeken van Oekraïne en Georgië beantwoorden aan een brede nationale consensus in die landen, en in welke mate een eventuele verdere uitbreiding bijdraagt tot onze collectieve veiligheid.
Hoe controversieel is het rakettenschild nog?
Missile defense stond op de vorige Navo-top in Riga ook al op de agenda. In Boekarest zal de Navo zich moeten uitspreken over de vraag of er een bedreiging is –denk aan landen als Iran– en of het raketschild moet worden uitgebreid naar Europa. De vraag is hoe Rusland eventueel betrokken kan worden bij een nieuwe veiligheidsarchitectuur.
Zal de Navo zich uitspreken over de Russische presidentsverkiezingen?
Ik denk niet dat er per se uitspraken zullen volgen over Rusland, tenzij een herbevestiging van de wederzijdse wil om een goede modus vivendi te vinden. Poetin heeft alleszins laten weten dat hij op de top aanwezig zal zijn.