‘Een stap naar een meer rechtvaardig migratiebeleid’

Belgische ngo’s verwelkomen beslissing over bescherming van vluchtelingen

Pakking Leung / Facebook (CC BY 4.0)

Een jongen houdt zijn knuffelbeer vast in het gangpad van een trein die vluchtelingen naar de EU brengt.

Donderdag besliste de Raad van de Europese Unie om een EU-richtlijn te activeren die de tijdelijke bescherming van vluchtelingen vergemakkelijkt. Het mechanisme werd nooit eerder geactiveerd. Volgens het middenveld zou dit een positieve stap zijn in de richting van een rechtvaardiger migratiebeleid.

Organisaties waaronder 11.11.11, de socialistische en christelijke vakbondskoepels en Vluchtelingenwerk Vlaanderen zijn blij met de beslissing van de Europese Unie om EU-richtlijn 2001/55/EG te activeren. Ook Amnesty International, Caritas International en Netwerk tegen Armoede steunen de maatregel.

‘Mits politieke wil bestaan er wel degelijk alternatieven voor het harde Fort Europa-beleid van de laatste jaren.’

Sinds de Russische invasie in Oekraïne een week geleden, zijn volgens de VN meer dan 874.026 Oekraïense mensen op de vlucht geslagen naar de buurlanden. Ongeveer 69.600 onder hen vervolgden hun reis vanuit Polen, Hongarije, Moldavië, Slowakije en Roemenië naar andere Europese landen.

Tijdelijke bescherming

Als reactie op de komst van deze vluchtelingen aan de oostgrenzen van Europa besliste Frankrijk als voorzitter van de Europese Raad om de activering van de richtlijn betreffende tijdelijke bescherming ter stemming voor te leggen tijdens de zitting van donderdag 3 maart. De richtlijn voorziet in de onmiddellijke, tijdelijke bescherming van mensen die bescherming zoeken in de EU in geval van de plotse aankomst van een zeer hoog aantal mensen op de vlucht.

De Belgische middenveldorganisaties die opkomen voor de rechten van migranten verwelkomen deze beslissing. ‘Volgens de organisaties toont dit dat er mits politieke wil wel degelijk alternatieven bestaan voor het harde Fort Europa-beleid van de laatste jaren’, benadrukt 11.11.11-directeur Els Hertogen. ‘Intra-Europese solidariteit is een noodzakelijk en doeltreffend instrument in de richting van een beter Europees migratiebeleid. De activering van deze richtlijn kan een veelbelovend precedent scheppen voor de toekomst.’

Aandachtspunten

De organisaties vragen verder ook aandacht voor het voorkomen van de selectieve behandeling van de toegang tot bescherming. Dit nadat er berichten kwamen van aan de Poolse grens dat mensen van kleur die Oekraïne ontvluchten, de toegang tot de EU wordt verhinderd.

Verder vragen ze om te voorzien in aangepaste zorg en opvangvoorzieningen en waarschuwen ze ervoor om geen gezinnen van elkaar te scheiden.

Ten slotte vragen de organisaties om grondige en individuele opvolging te organiseren wat betreft de toegang tot huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2793   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2793  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.