Belgische scholen scoren relatief goed voor diversiteit

Nieuws

Belgische scholen scoren relatief goed voor diversiteit

Belgische scholen scoren relatief goed voor diversiteit
Belgische scholen scoren relatief goed voor diversiteit

Joke Droeshout

12 mei 2010

De Europese klaslokalen worden steeds diverser, maar de scholen zijn niet altijd uitgerust om daar juist mee om te gaan. De British Council wil daar wat aan doen met langlopend, internationaal onderzoek. België scoort behoorlijk goed.

De British Council ondervroeg 4200 leerlingen in elf Europese landen over hoe scholen de uitdagingen rond migratie aanpakken. Het onderzoek is een deel van het project Inclusie en Diversiteit in het Onderwijs (INDIE), dat werd opgestart in 2007.
De British Council wil iets doen tegen de uitdagingen waarmee scholen geconfronteerd worden door de toename van migranten op scholen. Het bracht onderwijsspecialisten, schoolhoofden en leerlingen samen uit België, Nederland, Spanje, Engeland, Schotland, Wales, Portugal, Italië, Griekenland, Malta en Duitsland.

Positieve score

België scoort vrij goed in het onderzoek. In vergelijking met de tien andere Europese landen, vinden in ons land het minst aantal leerlingen dat pesten een probleem is op hun school. Slechts acht procent van de 300 Belgische leerlingen die werden bevraagd, vonden dit wel een probleem, wat een stuk onder het Europees gemiddelde van twintig procent ligt.
49 procent van de Belgische studenten zegt dat ‘verschillen in het uiterlijk’ de hoofdreden is om met iemand te spotten op school. Enkel in Italië is dat getal hoger, 51 procent. Bijna evenveel, 47 procent van de Belgische studenten, vonden dan weer dat ‘kleren die studenten dragen’ een drempel was om er bij te horen.

Resultaten Europa

De British Council onderzoekt welke aanpak werkt en welke niet, welke kinderen gelukkig zijn op school, wie wordt gepest, wat de oorzaken en soorten van discriminatie zijn en hoe hier iets aan gedaan kan worden.
Resultaten tonen ons dat Europese leerlingen seksuele geaardheid, verschillen in het uiterlijk en een handicap vooral een barrière vinden om er op school bij te horen. Geslacht en religie spelen minder mee.
Uit het onderzoek bij de 4200 leerlingen blijkt dat migranten van de eerste generatie in de onderzoeksperiode (de voorbije drie maanden) 47 procent meer risico liepen om uitgelachen te worden, 17 procent meer kans hadden om gepest te worden en tweemaal zoveel hulp nodig hadden op school omdat ze iets niet verstonden.

Europese richtlijnen

Het INDIE-project heeft de voorbije drie jaar reeds voor enkele veranderingen gezorgd. Schoolraden werden hervormd of opgericht, nieuwe lessen gebaseerd op activiteiten van INDIE zijn in de klaslokalen geïntroduceerd en schoolactiviteiten rond diversiteit werden opgezet.
Als resultaat worden nieuwe Beste Praktische Richtlijnen woensdag 12 mei in het Europese Parlement van Brussel gelanceerd om scholen te helpen omgzaan met de toename van migrantenleerlingen in de klaslokalen. Deze Europese richtlijnen vormen het hoogtepunt sinds 2007, na een samenwerking met elf Europese landen en 49 scholen. 
 
Enkele feiten over de integratie van migrantenkinderen in Europese scholen:

  • Een geschatte 28 miljoen legale migranten volgen in de Europese Unie les in het middelbaar onderwijs

  • Immigranten zijn even gemotiveerd, maar presteren vaak slechter

  • In enkele noordelijke Europese landen heeft bijna vijftig procent van de immigranten van eerste generatie geen basisvaardigheden voor wiskunde om goed mee te kunnen

  • In België en Zwitserland kan bijna vijftig procent amper lezen

  • Leerlingen met een immigrantenachtergrond neigen de school sneller te verlaten

  • In sommige Europese landen lopen studenten die in het buitenland zijn geboren achter op hun tegenhangers van hun geboorteplaats met meer dan een gemiddeld schooljaar