Belgische toppolitici willen kernwapens weg

Nieuws

Belgische toppolitici willen kernwapens weg

19 februari 2010

In een open brief pleiten vier Belgische toppolitici voor een wereld zonder kernwapens. Volgens de vier hebben de Amerikaanse kernwapens in Europa geen enkel militair belang meer.

‘De Koude Oorlog is definitief voorbij. Het is tijd om ons nucleair beleid aan te passen aan de veranderde omstandigheden’, schrijven Willy Claes, Jean-Luc Dehaene, Louis Michel en Guy Verhofstadt in de open brief. Volgens hen bestaat er in ons land een zeer groot maatschappelijk draagvlak voor de verwijdering.
De vredesbewegingen reageren verheugd op de open brief: ‘De stellingname van Willy Claes, Jean-Luc Dehaene, Louis Michel en Guy Verhofstadt is bijzonder betekenisvol met het oog op de Toetsingsconferentie van het Nucleair Non-Proliferatie Verdrag die vanaf 3 mei in New York doorgaat.’