Beroepsmilitairen blij met Bush

Nieuws

Beroepsmilitairen blij met Bush

Jim Lobe

28 december 2004

Bijna tweederde van de Amerikaanse militairen in actieve dienst keurt het Irakbeleid van president George W. Bush goed. Dat is de conclusie van de jaarlijkse opiniepeiling van de Military Times, de krantengroep van het Amerikaanse leger.

Er is niets van aan, van een geleidelijke desillusie van het Amerikaanse leger over de war on terror en met name de pacificatie van Irak. Volgens een maandag bekendgemaakte peiling gelooft 73 procent van de Amerikaanse militairen dat de VS heel waarschijnlijk of vrij waarschijnlijk zullen slagen in de doelen die ze zich in Irak hebben gesteld. 60 procent gelooft dat Bush gelijk had om Irak binnen te vallen.

De goedkeuring van Bush’ optreden in Irak ligt met bijna tweederde veel hoger dan die bij de modale Amerikaan. Volgens een peiling door de Washington Post en ABC News vorige week vindt nog maar 39 procent van het brede publiek dat Bush de Irakkwestie goed aanpakt.

Aan de andere kant gelooft bijna de helft (49 procent) van de ondervraagde militairen dat het Amerikaanse leger minstens vijf jaar in Irak moet blijven om die doelen te bereiken. Nog eens 38 procent schat dat het drie tot vijf jaar zal kosten. Beide termijnen zijn aanzienlijk langer dan wat hoge regeringsfunctionarissen publiekelijk laten uitschijnen.

De opiniepeiling is gebaseerd op een vragenlijst die de Military Times in november naar 6000 mensen stuurde die ze willekeurig selecteerde uit haar abonneelijsten. Van de 4.300 aangeschreven abonnees die in actieve dienst waren, vulden 1.423 mensen de lijst in. De foutenmarge van de peiling bedraagt 2,6 procent.

De Times merkt zelf op dat de respondenten ouder en hoger in rang zijn dan de gemiddelde militair. De peiling bevatte ook geen leden van de Nationale Garde of de reservisten, twee groepen binnen het Amerikaanse leger die bij uitstek hebben dwarsgelegen over het sturen van troepen naar Irak. Dat neemt niet weg dat nogal wat observatoren de jaarlijkse peiling van de Military Times beschouwen als de beste barometer van wat er leeft onder beroepsmilitairen.

De ondervraagde militairen gaan opvallend licht over de mate waarin hoge legerbevelhebbers of het Pentagon gestraft moeten worden voor de martelingen die Amerikaanse soldaten begingen in de Iraakse Abu Ghraib-gevangenis. Tweederde vindt dat de directe bevelhebbers van de gevangenis gestraft moeten worden, maar slechts 21 en 12 procent vindt dat hetzelfde geldt voor respectievelijk hoge legerbevelhebbers en burgerbeleidsvoerders in het Pentagon. Drie procent vindt dat Bush zelf verantwoordelijk gesteld moet worden. De kranten van de Military Times groep riepen in het verleden zelf wel op tot het ontslag van onder meer Defensieminister Donald Rumsfeld. (ADR)