Beste voeding gaat naar jongens en niet naar meisjes

Nieuws

Beste voeding gaat naar jongens en niet naar meisjes

Diana Grasso

05 mei 2008

Plan België, een op het kind gerichte ontwikkelingsorganisatie, lanceerde maandag zijn jaarlijkse campagneweek tijdens een persconferentie. Onder de slogan ‘Omdat ik een meisje ben…’ wordt het accent gelegd op de discriminatie die meisjes ondervinden in het Zuiden.

Meisjes worden dubbel gediscrimineerd: omdat ze kind zijn en omdat ze van het vrouwelijke geslacht zijn. De discriminatie duurt voort in elke fase van haar leven: als peuter, als kind, als adolescent en daarna als volwassen vrouw.

62 miljoen meisjes geen toegang tot lager onderwijs

Wereldwijd sterven meer meisjes dan jongens omdat de jongens beter verzorgd en gevoed worden. Tweeënzestig miljoen meisjes hebben geen toegang tot de lagere school omdat ouders er het nut niet van inzien. ‘Ze moeten voor het huishouden zorgen. Waarom zouden we ze dan naar school sturen?’ redeneren veel ouders.
Als ze toch naar school gaan, haken ze sneller af omdat de combinatie van schoolwerk en huishouden moeilijk is. Onderzoek in Zuid-Azië wijst uit dat meisjes wekelijks 25 uur meer aan huishoudelijke taken besteden dan jongens.

Kippensoep als beloning voor geboorte zoon

De persconferentie van Plan België maakte ook plaats voor getuigenissen uit El Salvador. Patricia Morales, communicatieverantwoordelijke in El Salvador, zegt: ‘Wanneer een vrouw in verwachting is van een zoon, verdient ze kippensoep. Als ze een dochter op de wereld zet, krijgt ze geen kippensoep na de geboorte’.
Veel moeders vrezen de geboorte van een dochter. Als een vrouw van een meisje bevalt, is de kans groot dat haar man haar verlaat, op zoek naar een vrouw die hem wel een zoon kan geven. Indien de geboorteaangifte een moeilijke zaak is voor de familie (omdat het stadhuis moeilijk bereikbaar is…), wordt dit bij een dochtertje wel eens overgeslagen.
Monica Bolaños, een Salvadoraanse studente, voegt eraan toe dat de vroedvrouw bij haar geboorte eerst de bevalling van een jongen deed en daarna haar pas op de wereld hielp.
Jongetjes krijgen in El Salvador gebakken eieren of bonen, hun zusje moet het stellen met gekookt, minderwaardig voedsel omdat meisjes op de tweede plaats komen.
Meisjes blijven thuis om voor het huishouden te zorgen en uit angst voor seksueel geweld van mannelijke leerkrachten. ‘In landelijke gebieden wordt het normaal gevonden dat de vader of de oom van het meisje de eerste seksuele betrekking heeft. Hier weten de mensen niet dat incest strafbaar is,’ vertelt Morales.

Meisjes hebben specifieke noden

Plan België roept met zijn campagne de minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel op om de wet inzake ontwikkelingssamenwerking, geamendeerd in 2005, die de Rechten van het Kind erkent, in praktijk om te zetten. Volgens Plan België hebben meisjes bovendien specifieke noden die vaak verborgen blijven. Met de campagne en een televisiespot wil de organisatie de bevolking aanzetten tot alertheid voor de problematiek.