Bestrijding mensenhandel vordert langzaam (rapport)

Nieuws

Bestrijding mensenhandel vordert langzaam (rapport)

Peter Dhondt

06 juni 2008

Mensenhandel blijkt moeilijk uit te roeien. Veel landen beginnen meer te ondernemen tegen de plaag, maar er duiken steeds nieuwe schandalen op. Onder meer garnalenkwekerijen in Thailand en houtskoolproducenten en suikerriettelers in Brazilië zetten het afgelopen jaar massaal arbeidskrachten in die van elders kwamen en onder dwang moesten werken. Dat blijkt uit het nieuwe rapport over de mensenhandel dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag (5 juni) publiceerde.

China, India, Rusland, Zuid-Afrika en nog zo’n vijfendertig andere landen tonen volgens de Amerikanen veel te  weinig ijver in de strijd tegen de mensenhandel. Nog slechter is de situatie in veertien landen waaronder  Moldavië, Birma, Saudi-Arabië, Cuba, Noord-Korea en Iran. België en Nederland krijgen net als de meeste andere Europese landen een goed rapport. Kritische opmerkingen zijn er voor Portugal, Griekenland en Japan. Die landen doen naar de smaak van de Amerikanen te weinig voor de vervolging en de bestraffing van daders en de bescherming van de slachtoffers.

Het Amerikaanse State Department gaat al acht jaar na wat landen wereldwijd ondernemen tegen de mensenhandel. In het Trafficking in Persons Report 2008 worden 170 landen behandeld. Landen die een slechte beoordeling krijgen, kunnen Amerikaanse hulp kwijtspelen. Tegelijk gaven de VS tussen 2001 en 2007 meer dan een half miljard dollar uit aan steun voor initiatieven tegen de mensenhandel in andere landen.

Het rapport somt een aantal bevolkingsgroepen op die extreem kwetsbaar zijn voor mensenhandel: Noord-Koreaanse vluchtelingen in China, Birmezen in Thailand, stateloze mensen, laaggeschoolden in het algemeen en huispersoneel.

Pedofielen in het nauw

De onderzoekers van het State Department keken ook naar wat landen ondernamen tegen pedofiel sekstoerisme. Onder die uitwas van de mensenhandel lijden naar schatting 2 miljoen kinderen. Het rapport kan gelukkig vorderingen melden. In de VS zijn de voorbije vijf jaar 36 pedofielen veroordeeld die in het buitenland kinderen hadden misbruikt. Brazilië heeft een bewustmakingscampagne in verschillende talen gelanceerd. Frankrijk heeft ervoor gezorgd dat Air France zijn passagiers video’s toont waarin de straffen worden opgesomd die reizende pedofielen boven het hoofd hangen. Madagascar heeft een bewustmakingsvideo in alle scholen van het land verspreid.

In absolute cijfers is dwangarbeid en uitbuiting het grootste probleem. De Internationale Arbeidsorganisatie schat dat er nu wereldwijd meer dan 12,3 miljoen mensen door toedoen van mensenhandelaars tegen hun wil vastzitten in een baan. Vaak moeten ze met hun werk schulden afbetalen; soms worden ze gewoon gevangen gehouden of zwaar geïntimideerd. Ook extreme gevallen van uitbuiting, waar ronselaars absurde vergoedingen vragen van mensen die ze elders aan een baan hebben geholpen, vallen voor het State Department onder de noemer mensenhandel. Misschien vloeit wel een vijfde van de 200 miljard euro die migranten elk jaar naar huis sturen, naar tussenpersonen die op die manier slapend rijk worden.

Minder vervolging, meer veroordelingen

Volgens het rapport stijgt het aantal veroordelingen voor mensenhandel, al neemt het aantal vervolgingen af. Het State Department telde in 2007 5682 zaken, waarvan er 3427 op een veroordeling eindigden. Negen op de tien vervolgingen en veroordelingen hebben te maken met handel in prostituees. Vooral de strijd tegen mensenhandel die leidt tot andere vormen van dwangarbeid of uitbuiting moet dus worden opgevoerd, concluderen de onderzoekers. Voor de handel in sekswerkers is er meer aandacht, maar de slachtoffers worden in veel landen onvoldoende geholpen.

Volgens Amerikaanse onderzoeken die in 2006 werden afgerond, brengen mensensmokkelaars elk jaar 800.000 mensen illegaal naar andere landen. Acht op tien van die slachtoffers zijn vrouwen, zowat de helft is minderjarig. Een meerderheid van hen belandt in de seksindustrie. Nog veel meer mensen worden binnen de grenzen van hun eigen land verhandeld. Daar vormen dwangarbeid en uitbuiting de grootste problemen. Mensenhandel zou elk jaar meer dan 20 miljard euro opleveren; in dat bedrag is ook de waarde meegerekend van het werk dat de slachtoffers verrichten.