Beter loon en hogere export in Cambodjaanse textielsector

Nieuws

Beter loon en hogere export in Cambodjaanse textielsector

Beter loon en hogere export in Cambodjaanse textielsector
Beter loon en hogere export in Cambodjaanse textielsector

IPS

28 juli 2015

De export van de Cambodjaanse textiel- en schoenenindustrie is in het eerste kwartaal van 2015 met  meer dan 10 procent gestegen. De vrees van producenten dat hogere lonen zouden leiden tot lagere export, is ongegrond gebleken, blijkt uit cijfers van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

In 2014 groeide de Cambodjaanse textielexport met 9,3 procent. In het eerste kwartaal van 2015 zette die groei door met 10,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014.

Het aantal fabrieken en het aantal werknemers groeide in dezelfde periode ook, blijkt uit cijfers van de ILO. In de sector werken nu ongeveer 600.000 mensen. Hun salarissen zijn in de afgelopen twee jaar aanzienlijk gestegen. Op 1 januari 2014 werden de minimumlonen verhoogd tot 91 euro per maand, en op 1 januari van dit jaar tot 117 euro.

Het huidige minimumloon van 117 euro ligt nog altijd lager dan dat van concurrenten in China (270 euro), de Filipijnen (245 euro) en Thailand (216 euro). Wel is het hoger dan het minimumloon in Sri Lanka (60 euro) en Bangladesh (65 euro).

Concurrentiepositie

Het aantal fabrieken in het land steeg dit in maart van dit jaar tot 640. Eind 2013 waren er nog maar 528 fabrieken.

De ILO noemt dat goed nieuws voor de Cambodjaanse textiel- en schoenenindustrie, en voor de arbeiders in de sector. ‘Zoals conflicten uit het verleden hebben laten zien, is het minimumloon een onderwerp van cruciaal belang in Cambodja’, zegt de ILO in een verklaring. ‘Wij zijn blij dat de regering, vakbonden en werkgevers in juni 2014 ingestemd hebben met een herbeschouwing van de minimumlonen, waarbij rekening wordt gehouden met sociale en economische factoren.’

Arbeiders en vakbonden zetten zich in voor een salaris dat voldoende is voor arbeiders en hun gezinnen om van te leven, zegt de ILO. ‘Anderzijds is het ook van vitaal belang dat de impact van het minimumloon op bedrijven, de productiviteit, concurrentiepositie en werkgelegenheid meegewogen wordt.’