Beter verlichten tegen klimaatverandering

Nieuws

Beter verlichten tegen klimaatverandering

Beter verlichten tegen klimaatverandering
Beter verlichten tegen klimaatverandering

IPS

12 november 2014

In de Chinese hoofdstad Peking hebben regeringen en internationale donoren afgesproken om nieuwe lichttechnologieën sneller te introduceren. Zo willen ze het energieverbruik drukken en de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. De oefening kan de wereldeconomie jaarlijks 100 miljard euro uitsparen.

Op het Global Efficient Lighting Forum zijn meer dan tweehonderd vertegenwoordigers aanwezig van regeringen, organisaties en bedrijven uit zestig landen. Ze staken er de koppen samen over manieren om dankzij betere verlichting de klimaatverandering tegen te gaan.

Een wereldwijde omslag naar energie-efficiënte verlichting in alle sectoren zou de vraag naar stroom met meer dan 1000 terawatt-uur doen dalen en de uitstoot van CO2 jaarlijks met 530 miljoen ton verminderen. Zo spaart de wereldeconomie jaarlijks bijna honderd miljard euro uit, en hoeven 280 steenkoolcentrales niet gebouwd te worden – een bijkomende besparing van een kleine 20 miljard euro.

Een wereldwijde omslag naar energie-efficiënte verlichting zou de uitstoot van CO2 jaarlijks met 530 miljoen ton verminderen.

Daarvoor zijn geen ingrijpende technolgoische hoogstandjes nodig, maar enkel de snellere omschakeling naar de beste technologieën die momenteel al voorhanden zijn, zoals spaar- en led-lampen.

‘Als we de 670 miljoen kerosinelampen in de wereld vervangen door veilige verlichting op basis van zonne-energie, winnen we op verschillende fronten’, zegt Achim Steiner, hoofd van het VN-milieuagentschap UNEP. ‘Niet alleen dalen de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en de gezondheidsrisico’s door vervuiling, maar de steun voor groene technologieën stijgt en we creëren groene banen.’