Beterschap voor Ethiopische kinderen

Nieuws

Beterschap voor Ethiopische kinderen

Kathryn Strachan

14 oktober 2008

Er is hoop te midden van alle ellende waar kinderen in Ethiopië mee hebben af te rekenen. In de voorbije zes jaar boekte het land vooruitgang op het vlak van voeding, onderwijs en de strijd tegen kinderarbeid. De levenskwaliteit van Ethiopische kinderen neemt geleidelijk aan toe.

Een en ander blijkt uit de resultaten van een internationaal onderzoeksproject met de naam ‘Young Lives’. Door een groep van 12.000 kinderen in vier landen (Ethiopië, Peru, India en Vietnam) over een periode van 15 jaar te volgen, gaat het project na op welke manier kinderarmoede verandert. Het betreft een samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en ngo’s in de vier betrokken landen, onder leiding van de universiteit van Oxford.
De nieuwste bevindingen van Young Lives leren dat de recente economische groei van Ethiopië en de betere toegang tot basisvoorzieningen op een groot deel van de bevolking slaat. Uit de resultaten blijkt nog dat het welzijn van kinderen bepaald wordt door hun sociaal-economische status en de achtergrond van hun ouders.
In vergelijking met cijfers uit 2002 blijft ondervoeding en probleem. De studie maakt een onderscheid tussen twee leeftijdsgroepen. Een jongere groep van kinderen die nu zes jaar oud zijn en een oudere groep van kinderen die nu twaalf zijn. Volgens de resultaten werd 31 procent van de jongere groep kinderen geremd in hun groei.
Zowel groeibelemmering als ondergewicht waren afgenomen voor de groep van zes-jarigen, waarbij de verhouding van kinderen met ondergewicht terugviel van 33 procent tot 24 procent in vergelijking met de metingen vier jaar eerder.

Ongelijkheid

“Deze indrukwekkende verandering op korte tijd is te wijten aan de toegenomen rijkdom van gezinnen en de betere toegang tot sanitaire en andere voorzieningen”, verklaart hoofdonderzoeker Tassew Woldehanna aan het economiedepartement van de universiteit van Addis Abeba. Bij de resultaten is een kanttekening nodig. Toen er de eerste maal cijfermateriaal verzameld werd, lag het percentage van ondervoeding hoog omwille van droogte in vele gebieden. De meer recente metingen gebeurden in een periode van goede oogsten in 2007.
In de oudere groep is het aantal kinderen dat is ingeschreven op school gestegen van 66 procent tot 94 procent. Vooral in families met laaggeschoolde ouders is de verandering opmerkelijk. Toch moet de kwaliteit van het onderwijs omhoog: 40 procent van deze groep twaalfjarigen kan geen volledige zin lezen.
Bijna de helft van alle kinderen tussen vijf en vijftien jaar werden ingeschakeld bij een of andere economische activiteit in 2001. De studie vergeleek enkel kinderen die betaalde arbeid verrichtten. Dat cijfer daalde van 9 procent naar 5 procent.
Het onderzoek maakt duidelijk dat het leven van kinderen afhangt van het geslacht van het kind, de rijkdom van de familie, de scholingsgraad van de ouders, de regio, het platteland of de stad, de etnische groep en religie. “Uit de studie komen problemen van ongelijkheid naar voren”, aldus Woldehanna. In het algemeen hinken plattelandsgebieden  achterop bij de steden.