Betoging tegen Dexia-financiering Israëlische kolonies

Nieuws

Betoging tegen Dexia-financiering Israëlische kolonies

Toon Lambrechts

15 mei 2009

Woensdag 13 mei hebben zo'n 300 mensen betoogd voor de Dexia-toren in Brussel. Ze eisten dat Dexia de financiering van Israëlische kolonies stopzet.

De actie kadert in de campagne van het platform ‘Israël koloniseert, Dexia financiert’ tegen de betrokkenheid van Dexia bij de financiering van Israëlische kolonies op Palestijns gebied. Dexia is als bank gespecialiseerd in overheidsfinancieën. Heel wat gemeentes en overheidsorganen zijn klant van of aandeelhouder bij Dexia. In 2001 nam Dexia de Israëlische bank Hamekomi over, later omgevormd tot Dexia Israël. Met deze overname werd Dexia ook in Israël actief in de overheidsfinanciering. Het vermoeden rees dat Dexia betrokken zou kunnen zijn bij de financiering van Israëlische kolonies op bezet gebied.
‘Vanaf 2007 zijn we naar bewijzen gaan zoeken voor het feit dat Dexia de kolonies mee financiert’, zegt Mario Fransen, woordvoerder van het actieplatform. ‘Later riep het Israëlische parlement, de Knesset, Dexia op het matje omdat ze te weinig krediet zou verstrekken aan de kolonies. Toen de bank daarop het tegendeel verklaarde wisten we genoeg.’
‘We zijn begonnen met actie voeren en de klanten van Dexia te informeren. Geleidelijk sloten zich andere organisaties aan. Het actieplatform omvat al nu meer dan 50 organisaties,’ aldus Fransen. ‘Belangrijk is ook de politieke ruchtbaarheid. Vergeet niet dat Dexia’s hoofdactiviteit overheidsfinanciering is. We hebben de gemeentes die klant zijn bij Dexia aangespoord een motie in te dienen om de bank aan te sporen de omstreden financiering stop te zetten. Tot nu toe hebben al 27 gemeentes dit gedaan. Verder verspreiden we postkaarten waarmee klanten van Dexia hetzelfde kunnen doen.’
Maandag werd een delegatie van het platform nog ontvangen door Dehaene en Mariani, de topmannen van Dexia. Zij verklaarden dat Dexia sinds oktober 2008 geen krediet meer verleend had aan de Israëlische kolonies en dat de nog lopende kredieten niet afgesloten maar uitgedoofd zouden worden. ‘Dat betekent dat Dexia nog zo’n tien jaar betrokken zal blijven bij de bezetting van Palastijns land,’ legt Mario Fransen uit. ‘Bovendien nemen ze klakkeloos het discours van de Israëlische regering over. De kolonies in en rond Jeruzalem zijn volgens hen niet illegaal, maar dat klopt niet. Het internationaal recht is duidelijk. Het zijn wel degelijk illegale koloies op bezet gebied.’