Betoging tegen discriminatie op de werkvloer

Nieuws

Betoging tegen discriminatie op de werkvloer

Betoging tegen discriminatie op de werkvloer
Betoging tegen discriminatie op de werkvloer

Shirah Miroir

27 september 2012

Hand in Hand betoogt op zaterdag 29 september in Antwerpen tegen de discriminatie van de leden van etnisch-culturele minderheden op de werkvloer.

Etnisch-culturele minderheden hebben vier tot vijf maal minder kans om een job te vinden dan mensen die al enkele generaties in België wonen en geen vreemde naam of andere huiskleur hebben. Statistieken van de VDAB tonen namelijk aan dat bijna 24 procent van de werkzoekenden een nationaliteit hebben –of  tot voor kort hadden –die  niet tot de Europese Unie of de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie behoren. Bovendien stijgt het werkloosheidscijfer bij deze groep veel sneller dan bij EU-burgers. Volgens anti-discriminatiegroep Hand in Hand kunnen opleidingsachterstand en taalproblemen deze cijfers maar deels verklaren en zijn discriminatie en vooroordelen de grootste oorzaken van het tewerkstellingsprobleem.

Hand in Hand roept daarom op om zaterdag 29 september te betogen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Op die manier wil de organisatie haar eis om meer politiek engagement kracht bijzetten.

Rappel

De voorbije maanden stuurde Hand in Hand een rappel naar alle politieke partijen die zich verkiesbaar stellen in de gemeenteraadsverkiezingen, met de vraag een antiracistisch tewerkstellingsbeleid te voeren. De organisatie vindt dat steden en gemeenten het goede voorbeeld moeten geven en hun personeelsbestand moeten aanpassen aan de samenstelling van de lokale bevolking. Vooral in grote steden –waar  de werkloosheid het grootst is –moet  de overheid extra inspanningen leveren.

Verder willen de leden van Hand in Hand dat lokale besturen bedrijven aansporen om leden van minderheidsgroepen tewerk te stellen door bedrijven die discrimineren niet meer te contacteren voor overheidsopdrachten. Ook verenigingen die subsidies aanvragen, moeten op deze manier worden gestimuleerd.

De meeste nationale partijen  hebben op het rappel gerageerd, de antwoorden van lokale besturen zijn door Hand in Hand in kaart gebracht. Groen, PVDA+, Rood Antwerpen, CD&V Borgerhout en SAP steunen alvast de actie en vragen hun sympathisanten om zaterdag mee te komen betogen. De Manifestanten verzamelen om 14u aan het Astridplein, nabij het Centraal Station van Antwerpen.