‘Betrek de private sector bij het klimaatbeleid’

Nieuws

‘Betrek de private sector bij het klimaatbeleid’

Sarah Cools

22 april 2011

De private sector moet deelnemen aan de internationale onderhandelingen over financiering van het klimaatbeleid. Dat zei de voormalige voorzitter van het VN-klimaatpanel Yvo De Boer in een interview met het Europese nieuwsagentschap EurActiv. Dat de sector niet mee rond de tafel zit, vindt De Boer ‘een beetje vreemd’.

Het ‘Kopenhagen-akkoord’ van 2009 bevat een belofte van de ontwikkelde landen. Elk jaar zullen ze 100 miljard Amerikaanse dollars inzamelen tegen 2020. Het geld komt in het ‘Groen Klimaatsfonds’ en is bedoeld om arme landen te helpen in de strijd tegen de klimaatsverandering. Ook kunnen de ontwikkelingslanden het geld gebruiken om zich aan te passen aan de onvermijdelijke gevolgen van de opwarming. Op 8 april 2011 liet de Europese Commissie weten dat de private sector een groot deel van dat geld moet leveren. ‘Als de financiering door de private sector een belangrijk onderdeel van het plan is, dan moet de sector ook een impact hebben op hoe dat plan wordt ontwerpen’, zei De Boer, nu klimaatadviseur bij het accountingbureau KPMG, in het interview.

Het fonds wordt nu door een interim-comité uitgewerkt. Daarin zitten 24 vertegenwoordigers van evenveel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. De private sector is niet vertegenwoordigd. ‘We hebben een soort van consultatiemechanisme nodig dat helpt om het perspectief van de private sector in de gesprekken te brengen’, vindt De Boer. Volgens hem is er een netwerk van verschillende publieke en private financiële organisaties nodig, in plaats van één Groen Klimaatfonds.’

Liever geen privaat geld

De ontwikkelingslanden zelf zijn geen fan van het private geld in het fonds. Ook Oxfam keurt de private financiering af. De Boer weet dat er weerstand zal komen als de private sector mee rond de tafel zit, maar stelt dat het voor de ontwikkelingslanden zelf nadelig is om de private sector buiten te houden. ‘Het is voor ieder een goede zaak om de rol van de private sector als observator uit te breiden. Er moet meer inspraak en advies van de banken, pensioenfondsen en energiebedrijven komen. Zij brengen uiteindelijk een groot deel van het geld aan.’

Daarnaast stelde De Boer in het interview dat de opbrengsten van het Europese Emissie Handelsschema EU- ETS gebruikt moeten worden om de uitstoot van CO2 verder te verminderen. ‘Door het beleid van het ETS maken energiebedrijven nu hoge winsten. Die winsten moeten gebruikt worden om de CO2-uitstoot verder te verlagen.’

Nog minder uitstoot tegen 2020

Over de vermindering van CO2-uitstoot wordt deze dagen wel meer gezegd. Uit een rapport van het Europese Milieuagentschap (EEA), dat deze week verscheen, bleek dat de uitstoot van CO2 in 2009 met 7.2 procent daalde. De reden ligt bij de recessie die in 2009 begon. Bedrijven produceerden minder en ook energie en verwarming kwam minder vaak van fossiele brandstoffen, zoals kolen.

De EU verminderde haar uistoot sinds 1990 met 17,6 procent. Dat ligt dicht bij de doelstelling van twintig procent die tegen 2020 gehaald moet worden. In verschillende landen klinkt nu de oproep om de doelstelling te verhogen, tot zelfs dertig procent.