“Beurs zal milieuzondaars straffen”

Nieuws

“Beurs zal milieuzondaars straffen”

Jim Lobe

25 juli 2002

Aandelen van olie- en aardgasbedrijven hebben
de neerwaartse trend op de Amerikaanse aandelenmarkt relatief goed
doorstaan. Toch riskeren energiebedrijven de waarde van hun aandelen met
gemiddeld zes procent te zien dalen wanneer ze niet op zoek gaan naar
oplossingen voor de uitstoot van broeikasgassen en de schadelijke effecten
van olie- en gasontginning voor mens en milieu. Dat staat in een rapport
van het World Resource Institute (WRI), een milieudenktank uit Washington.

Investeerders die de milieuproblematiek negeren doen dat op eigen risico,
stelt co-auteur Duncan Austin in de studie ‘Changing Oil: Emerging
Environmental Risks and Shareholder Value in the Oil and Gas Industry’.
Volgens Austin zijn klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen
en de bescherming van mens en milieu twee onderwerpen die in de toekomst
zullen wegen op de aandelenkoersen van energiebedrijven. Het rapport
onderzocht de impact van de twee problemen op de koers van 16 grote olie-
en aardgasproducenten.

Bedrijven zouden de transparantie en verantwoordelijkheid aan de dag
moeten leggen om aan hun investeerders minstens de financiële risico’s
bekend te maken die met de milieuontwikkelingen gepaard gaan, stelt
Austin. Bedrijven maken die afweging wel voor intern gebruik maar houden ze
voor het publiek verborgen, ondanks verplichting vanwege de Security and
Exchange Commission (SEC) om aandeelhouders op de hoogte te brengen van
risico’s die een invloed kunnen hebben op de prestaties. Slechts drie
bedrijven, BP, Conoco en Phillips noemen klimaatverandering in hun
jaarrapport als significante factor maar kwantificeren die impact niet.

Bij de aandeelhouders groeit volgens het WRI nochtans de ongerustheid. 18
bedrijven kregen dit jaar van hun aandeelhouders het signaal dat het
management zich meer moet engageren in de strijd tegen de opwarming van de
aarde door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Een vijfde van de
aandeelhouders van ExxonMobil riep de energiereus op dringend werk te maken
van hernieuwbare energie om toekomstig waardeverlies van aandelen te vermijden.

Het rapport vertrekt van verschillende scenario’s voor klimaatverandering
en beperkingen op energiewinning in kwetsbare gebieden en gaat na wat de
impact is op de prestaties van de bedrijven. Wanneer het protocol van Kyoto
door iedereen wordt nageleefd, zouden aardgasbedrijven als U.S. Apache en
Burlington de waarde van hun aandelen zien stijgen. In het
waarschijnlijke scenario dat de VS niet meedoen aan Kyoto is de hogere
waardering slechts minimaal. Oliebedrijven zouden in het waarschijnlijke
scenario hun aandelenprijs met naar schatting vier procent zien dalen, in
het bijzonder Occidental, Enterprise Oil en Repsol.
De voorspellingen houden geen rekening met de huidige inspanningen van
energiebedrijven inzake duurzame energie. BP en Shell zijn wereldleiders
in dit domein, maar hun investeringen zijn verwaarloosbaar in vergelijking
met hun totale activiteit, zo luidt het.

Wat de negatieve impact van energiewinning in kwetsbare gebieden betreft,
hebben vooral Apache, ChevronTexaco, ConocoPhillips, TotalFinaElf, Repson,
Occidental en Unocal relatief veel belangen in regio’s waar mogelijk
milieubeperkingen zullen worden opgelegd. ExxonMobil, Burlington, Eni en
Shell hebben in vergelijking minder belangen in gebieden waar het milieu of
de inheemse bevolking kwetsbaar zijn.