Bevolking VS voor oorlog met Iran

Nieuws

Bevolking VS voor oorlog met Iran

Jim Lobe

07 oktober 2009

Ondanks sterke steun voor de diplomatieke inspanningen om Iran zijn atoomprogramma te doen opbergen, denken de meeste Amerikanen dat die vreedzame initiatieven uiteindelijk zullen falen. Washington moet dan maar bereid zijn om militair in te grijpen, vinden veel respondenten van een enquête door het Pew Research Centre.

Van de 1500 ondervraagden zei 61 procent dat het “belangrijker is om Iran te beletten atoomwapens te ontwikkelen, zelfs met militair ingrijpen”, dan “een militair conflict te vermijden”. Tegelijk is 63 procent – 9 procent meer dan bij een vorig onderzoek in 2006 – voorstander van rechtstreekse onderhandelingen tussen Washington en Teheran. Die onderhandelingen zijn vorige week donderdag in Genève begonnen. Het zijn gesprekken op het hoogste niveau in dertig jaar.
 
Uit het onderzoek blijkt het grote scepticisme dat de gesprekken en ook economische sancties oproepen: 64 procent van de respondenten gelooft niet dat de onderhandelingen effect zullen hebben, terwijl 56 procent ook vraagtekens plaatst bij economische sancties.

Gesprekken

Het onderzoek komt er temidden van groeiende controverse over de gesprekken in Genève tussen Iran en de zogeheten P5+1: de vijf permanente leden van de veiligheidsraad en Duitsland. Die leidden al tot twee belangrijke doorbraken: Iran zal de nucleaire installatie bij Qom onmiddellijk openstellen voor inspecties door het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), en het zal het grootste deel van zijn gedeeltelijk verrijkt uranium naar Rusland en Frankrijk zenden. Daar zal het verder opgewerkt worden om isotopen te produceren die in de geneeskunde gebruikt worden.
 
De meeste deskundigen zijn tevreden met de resultaten, die de groeiende spanningen rond het Iraanse atoomprogramma kunnen ontmijnen. Maar de Amerikaanse neo-conservatieven proberen de gesprekken af te doen als tijdverlies, omdat Teheran niet echt bereid zou zijn om een fundamenteel akkoord te sluiten.
 
“Washington is nog maar eens begonnen aan onderhandelingen met Teheran, waardoor Iran kostbare tijd wint om het nucleaire programma uit te breiden en te verfijnen”, schreef John Bolton, de voormalige VN-ambassadeur van George W. Bush.

Beide partijen

Het nieuwe onderzoek biedt munitie aan beide kampen. Aan de ene kant blijkt een ruime meerderheid het diplomatieke offensief van Obama te steunen, en die steun komt zowel van Democraten als van Republikeinen. De Democratische kiezers zijn wel optimistischer over het resultaat van de gesprekken.
Tegelijk ijveren bijna acht van de tien respondenten voor strengere economische sancties, zowel bij de Democratische als Republikeinse respondenten.
 
De politieke voorkeur speelt wel duidelijk een rol in de bereidheid om ten oorlog te trekken als de gesprekken of sancties niet voldoende effect hebben. Van de Republikeinen vond 71 procent dat een goed idee om Iran te beletten een atoomwapen te ontwikkelen, terwijl het percentage daalde tot 51 procent onder de Democraten.
De bereidheid tot militaire actie is duidelijk gegroeid ten opzichte van vorige enquêtes in 2007 en 2008, de laatste jaren van de regering-Bush. Bij verschillende onderzoeken bleek telkens een meerderheid tegen militaire actie te zijn.