Bevolkingsgroei brengt millenniumdoelstellingen in gevaar

Nieuws

Bevolkingsgroei brengt millenniumdoelstellingen in gevaar

Thalif Deen

18 augustus 2009

De millenniumdoelstellingen van de VN zijn al ondermijnd door de wereldwijde financiële crisis, en nu dreigen ze ook ten onder te gaan aan de steeds snellere groei van de wereldbevolking.

De millenniumdoelstellingen (Millenium Development Goals of MDG’s) zijn acht meetbare doelstellingen die de lidstaten van de Verenigde Staten in 2000 goedkeurden tegen 2015, zoals een halvering van de extreme armoede, universeel basisonderwijs, een vermindering van geboortesterfte met twee derden, duurzame ontwikkeling en de strijd tegen discriminatie en ziektes als aids en malaria.

De snelle groei van de wereldbevolking kan die goede voornemens echter flink dwarsbomen. Volgens cijfers van het Population Research Bureau zal de wereldbevolking groeien tot zeven miljard, tegen 2015, een jaar eerder dan voorspeld. Sinds 1975 is het bevolkingsaantal elke twaalf jaar met ongeveer één miljard aangegroeid, zegt Jose Miguel Guzman van de afdeling Bevolking en Ontwikkeling van het VN-Bevolkingsfonds (UNFPA). Van de groei tussen 1999 en 2011, is 95 procent toe te schrijven aan de ontwikkelingslanden.

Dat schept een probleem voor de millenniumdoelstellingen, omdat met name in de minst ontwikkelde landen steeds meer mensen nood hebben aan diensten als onderwijs en gezondheidszorg. Er moet dus heel wat geïnvesteerd worden om de bevolkingsgroei bij te houden. Daardoor zijn minder middelen beschikbaar om de kwaliteit te verbeteren en de verschillende millenniumdoelstellingen te bereiken.

Armoede en milieu

Volgens Karen Hardee van Population Action International (PAI), kan de snelle bevolkingsgroei de millenniumdoelstellingen op verschillende manieren in het gedrang brengen. MDG 1 en 7, de strijd tegen armoede en de bescherming van een duurzaam leefmilieu, zijn het meest kwetsbaar.

Als de agrarische productiviteit niet snel stijgt, zullen meer mensen moeten wedijveren voor beperkte landbouwgrond. Daardoor is er minder voedsel per wereldburger en dus minder voedselzekerheid. Met de snelle bevolkingsgroei zal tegelijk de druk op de bossen toenemen en zal de uistoot van broeikasgassen stijgen.

MDG 2, universeel basisonderwijs, wordt moeilijker omdat er meer kinderen school zullen moeten lopen. “Als de groei sneller verloopt dan de capaciteit van de overheid om scholen te bouwen – wat het geval is in veel ontwikkelingslanden – dat vermindert de kwaliteit van het onderwijs en hebben minder kinderen toegang tot basisonderwijs”, zegt Hardee. Bovendien zullen ouders die moeten kiezen, eerder een zoon dan een dochter naar school sturen, zegt ze.

De groeiende wereldbevolking is maar één van de bedreigingen voor de kansen van de millenniumdoelstellingen, naast het krimpen van de ontwikkelingshulp, de schommelende voedsel- en energieprijzen, en vooral de wereldwijde financiële crisis en de klimaatverandering.