Bijna 2000 gevangenen houden onschuld vol

Nieuws

Bijna 2000 gevangenen houden onschuld vol

Abraham Lama

23 april 2002

De Peruaanse Waarheidscommissie maakt zich zorgen
over de ongeveer 1.800 gevangenen die veroordeeld zijn voor hun vermeende
banden met guerrillabewegingen maar hun onschuld staande houden. De
gevangenen eisen dat hun zaak herzien wordt. Vorige maand gingen 1.700
gevangenen, verdacht van lidmaatschap van het Lichtend Pad, al in
hongerstaking. Ze stellen dat ze vals beschuldigd zijn door andere
gevangenen. Van de 31.000 gedetineerden in Peru, zijn er ongeveer 2.900
veroordeeld voor guerrillaterrorisme.

We hebben petities om al hun zaken te laten herzien, maar we hebben geen
geld om advocaten te betalen die de gevallen kunnen onderzoeken en
voorbereiden. We hopen dat we binnen de maand, met financiële steun van de
Zwitserse overheid, de zaken kunnen heropenen, zegt de Belgische priester
Hubert Lanssier, één van de 14 leden van de Waarheidscommissie. De
slachtoffers van de oorlog zijn niet alleen zij die vermoord of ontvoerd
werden. Maar ook degenen die onrechtmatig veroordeeld werden, of die grote
straffen kregen voor kleine vergrijpen, zoals het aanbrengen van subversieve
slogans, aldus Lanssier.

Lanssier is ook voorzitter van de Amnestiecommissie, opgericht in 1996
tijdens de regeerperiode van Alberto Fujimori. Die commissie zorgde ervoor
dat 600 vermeende guerrillero’s vrijkwamen, nadat bewezen was dat ze enkel
op basis van getuigenissen van andere gevangenen waren veroordeeld.
Daarnaast kwamen nog eens 6630 guerrillero’s vrij op basis van de Berouwwet,
die amnestie of verlaagde straffen gaf aan rebellen die hun wapens
inleverden en hun medestanders aangaven.

Naast degenen die zijn vrijgelaten en zij die nog steeds achter tralies
zitten, zijn ook zo’n 1000 leden van het Lichtend Pad en Tupac Amaru
verdwenen nadat ze door de Peruaanse politie of het leger werden
gevangengenomen.

De Peruaanse waarheidscommissie bestaat uit 14 leden zonder partijbindingen.
Ze werd opgericht in juni 2001 om de dood en verdwijning te onderzoeken van
ongeveer 27.000 mensen tijdens het 18-jarig conflict tussen de overheid en
opstandige groepen. Het conflict begon in 1980 toen het Lichtend Pad en de
kleinere rebellenbeweging Tupac Amaru (MRTA) de wapens opnamen en na een
bloedige strijd één derde van het land in handen kregen. Het conflict werd
beëindigd in 1998, maar nog steeds blijven een 300-tal leden van het
Lichtend Pad actief in de jungle van Peru. De Waarheidscommissie moet de
voorwaarden voor nationale verzoening scheppen. Alle partijen in het
conflict hebben zich immers schuldig gemaakt aan grove schendingen van de
mensenrechten. In 2003 moet de commissie een eindrapport voorleggen.