IAO-rapport: 'Steeds moeilijker om een beter leven op te bouwen door te werken'

Bijna half miljard mensen vindt niet genoeg betaald werk

Ev / Unsplash (CC0)

Meer dan 470 miljoen mensen kunnen minder uren betaald werken dan ze willen of hebben onvoldoende toegang tot betaald werk. Die cijfers publiceert de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in haar nieuwste rapport World Employment and Social Outlook: Trends 2020.

‘Voor miljoenen mensen wordt het almaar moeilijker om een beter leven op te bouwen door te werken’, zegt Guy Ryder, directeur-generaal van de IAO. 188 miljoen mensen zijn werkloos.

Maar de kloof tussen het aanbod aan werk en het aantal mensen dat niet werkt, is nog groter.

Er zijn 165 miljoen mensen die wel werken, maar niet zoveel als ze zouden willen of nodig hebben om rond te kunnen komen. Bovendien is er nog meer potentieel voor de arbeidsmarkt: 120 miljoen anderen zijn wel beschikbaar, maar zijn niet actief op zoek naar werk of kunnen niet aan de slag door omstandigheden (bijvoorbeeld door studies). Moest de mogelijkheid zich voordoen, dan kunnen ook zij toetreden tot de arbeidsmarkt.

Werkloos

In 2020 zullen ongeveer 2,5 miljoen mensen werkloos worden, voorspelt het rapport. En dat terwijl de werkloosheid wereldwijd sinds 2010 zo goed als stabiel gebleven is. De stijging van de werkloosheid komt er nu doordat de economische groei vertraagt en er niet genoeg nieuwe banen bijkomen voor de groeiende beroepsbevolking.

‘We zetten veel menselijk talent niet in omdat we arbeidskrachten onderbenutten en veel banen hebben van lage kwaliteit’, schrijft de hoofdauteur van het rapport, Stefan Kühn. ‘We moeten een duurzaam en inclusief pad nemen om de ongelijkheden in de arbeidsmarkt te overwinnen.’

Onzeker Europa

In Europa is de werkloosheid sinds 2008 aan het afnemen, maar die daling zou afvlakken in 2020. Dat komt omdat er de krapte is op de arbeidsmarkt in landen zoals Nederland en Duitsland, de onzekerheid toeneemt en de economische groei vertraagt.

In België zou de werkloosheid volgens het IAO-rapport toenemen dit jaar. Bij onze noorderburen zou de werkloosheid lichtelijk afnemen, terwijl ze in Luxemburg stabiel zou blijven.

Ongelijkheid

De afgelopen 15 jaar nam de inkomensongelijkheid tussen alle landen wereldwijd af, door de sterke economische groei bij landen zoals India en China. Maar tegelijkertijd stagneerde de inkomensongelijkheid binnen de landen zelf.

‘De vertraagde en niet-duurzame economische groei in lageloonlanden brengt armoedebestrijding in gevaar’, schrijft het rapport. De oplossing volgens de IAO? Een verschuiving naar beter betaalde jobs door structurele veranderingen, technologische modernisering en inzetten op een diverse, uitgebreide economie.

Ook ongelijke behandeling op basis van geslacht, leeftijd en woonplaats is nog sterk aanwezig op de internationale arbeidsmarkt. Die discriminatie beperkt zowel de kansen van mensen als de economische groei. Als voorbeeld toont het IAO-rapport aan dat veel jongeren van 15 tot 24 jaar werken tegen ondermaatse voorwaarden. Zo nam in Europa de kwaliteit van jobs voor jonge werknemers af, omdat er meer tijdelijke banen bijkwamen.

‘De aanhoudende en aanzienlijke ongelijkheid en uitsluiting in werk verhinderen velen om waardig werk te vinden. Dat heeft verontrustende gevolgen voor de sociale samenhang’, waarschuwt Guy Ryder.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3146   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift