Bijna helft van de Belgen komt financieel niet rond

Nieuws

Bijna helft van de Belgen komt financieel niet rond

Joke Droeshout

24 maart 2010

44 procent van de Belgen zegt moeite te hebben de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Dat is 10 procent meer dan vorig jaar, blijkt uit de Europese statistieken over inkomens en levensomstandigheden. Eén op de zeven Belgen zou zelfs een verhoogd risico lopen op armoede.

De FOD Economie heeft de resultaten bekend gemaakt van de SILC-enquête die in 2008 werd gehouden. Zo heeft 44 procent van de Belgen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar liefst 21% zegt ‘moeilijk’ of zelfs ‘zeer moeilijk’ rond te komen, terwijl de overige 23% ‘eerder moeilijk’ rond komt. Het inkomen, maar ook de omgevingsfactoren en de levenswijze zijn hier een belangrijke factor. 70 procent van hen participeert bijvoorbeeld niet aan sociale of recreatieve activiteiten buitenshuis en 40 procent zou een onverwachte uitgave van 800 euro niet kunnen opvangen. 
Die subjectieve armoede is sinds 2007 tien procent gestegen, terwijl dat cijfer de voorbije jaren steeds daalde. Of dit te maken heeft met de crisis die in 2008 heerste is echter de vraag. Maar hierover is geen duidelijk antwoord te vinden in de enquête. We zullen dus nog een jaartje moeten wachten op de volgende resultaten.

1 op de 7 is arm

14,7 procent van de Belgische bevolking of ongeveer 1 op de 7 loopt een verhoogd armoederisico. Dat wil dat zeggen dat je leeft in een gezin waar er per hoofd niet meer dan 899 euro per maand beschikbaar is. Dit komt het meest voor bij alleenstaande ouders, maar ook werklozen, laaggeschoolden, vrouwen en 65-plussers zitten in de risicogroep. Meer dan 50 procent van die mensen die onder de armoedegrens leven vinden vooral de woningkost een zware last en 40 procent van hen kunnen zelfs niet één keer per maand vrienden of familie thuis uitnodigen. 
Regionaal is er een duidelijk een verschil merkbaar. Zo telt Vlaanderen 10 procent met een verhoogd risico tot armoede, terwijl dat cijfer in Wallonië bijna 20 procent bedraagt. Het Europees gemiddelde ligt wel dicht bij de toestand van België. Andere landen zoals Griekenland en Spanje kampen met het grootste armoederisico, terwijl Nederland en Zweden daar het minst last van hebben.