'Biomassa is zwaar onderschatte energiebron' (WWF)

Nieuws

'Biomassa is zwaar onderschatte energiebron' (WWF)

Sanjay Suri

28 mei 2004

Als de dertig Oeso-landen echt willen, kunnen ze tegen 2020 een zesde van hun stroomcapaciteit halen uit de verbranding van biomassa. En dat moet niet eens veel geld kosten, zegt een nieuwe studie besteld door het Wereldnatuurfonds (WWF).

Is de verbranding van biomassa - brandstoffen verkregen uit het organisch materiaal van landbouwproducten, planten en bomen - de energiebron van de toekomst? In theorie alvast wel: biomassa is de kortste weg naar broeikasgasreductie. Maar in de praktijk is er een gigantische reconversie nodig. In Nederland en België is biomassa momenteel goed voor 0,6 procent van de stroomcapaciteit. Andere Oeso-landen halen vergelijkbare percentages. In geen enkel Oeso-land levert biomassa meer dan één procent van de stroom, op één uitschieter na: Oostenrijk haalt 4,3 procent.

Volgens het consultancybedrijf E4Tech is het haalbaar en betaalbaar om tegen 2020 vijftien procent van onze energievoorziening uit biomassa te halen. Met als gevolg dat de uitstoot van broeikasgas nummer één, koolstofdioxide, terugvalt van 1.739 miljoen ton per jaar naar 538 miljoen ton. Een winst van bijna een miljard ton per jaar.

Het kost niet zoveel moeite en geld om de capaciteit op te drijven, zegt Andrea Kaszewski van het WWF. Je kan in de bestaande krachtcentrales (bijvoorbeeld steenkoolcentrales) gewoon een andere brandstof gebruiken. In landen als Finland wekken ze stroom op door biomassa toe te voegen aan de gebruikelijke brandstoffen: steenkool, olie en afval. In verschillende Europese landen zijn de centrales geschikt voor zo’n mix.

Daarnaast zijn natuurlijk nog extra investeringen nodig. Zo moeten de landbouwers stimulansen krijgen om gewassen te verbouwen waaruit brandbare oliën gewonnen kunnen worden. De productie van biomassa zou 400.000 banen kunnen creëren, voornamelijk in Europa.

Vele landen leggen zichzelf minima op voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, maar ze denken daarbij in de eerste plaats aan zonne- en windenergie. De beleidsmakers miskennen het potentieel van biomassa als energiebron voor de toekomst, zegt Cararina Cardoso, de coördinator van het klimaatprogramma van het WWF in Groot-Brittannië. Het grote voordeel van biomassa in vergelijking met de zon en de wind is dat je het kan opslaan en gebruiken wanneer je maar wil. Het is een constante, niet-fluctuerende energiebron. (mm/adr)

+WWF Biomass Report (http://www.panda.org/epo)