Birmese drugsbarons bannen opiumteelt

Nieuws

Birmese drugsbarons bannen opiumteelt

Larry Jagan

29 juni 2005

Birma's beruchte drugsbaronnen, de voormalige rebellen van de etnische Wa-groep in het noorden van het land, verklaren de gebieden onder hun controle vanaf nu opiumvrij. Ze gaan daarmee in op een afspraak met het Birmese regime en de VN van tien jaar geleden. Maar VN-vertegenwoordigers in Birma waarschuwen voor instabiliteit en een humanitaire crisis bij meer dan 2 miljoen kleine papaverboeren die hun inkomen verliezen.

Het noorden van Birma behoort tot de ‘gouden driehoek’ van de drugproductie. Zo’n tien jaar gelden beloofden zowel de Wa als een andere etnische rebellengroep in Birma, de Kokang, dat ze tegen halfweg 2005 de opiumteelt zouden beëindigen. Beide rebellengroepen hadden in 1989 een staakt-het-vuren getekend met Rangoon en kregen een zekere mate van economische autonomie in het noorden.

Ook buurland China oefende druk uit opdat de afspraak met de VN en het Birmese regime zou worden hardgemaakt. De Kokang waren de beste leerling: zij maakten twee jaar geleden al een einde aan de opiumteelt in hun regio’s. De opiumproductie is de laatste paar jaar sterk afgenomen in de deelstaat Shan, waar beide etnische groepen het afgelopen decennium de teelt controleren. Nu kondigen ook de Wa-leiders officieel een ban af.

Maar VN-vertegenwoordigers en plaatselijke hulpverleners vrezen voor een humanitaire crisis die tot onstabiliteit in de regio kan leiden. De opiumban is een uitstekende eerste stap in de juiste richting, maar we hebben pas de eerste tien kilometer van de marathon afgelegd. De volgende dertig zullen nog veel moeilijker zijn, zegt Jean-Luc Lemahieu, het hoofd van het VN-agentschap voor Drugs en Criminaliteit in Rangoon.

Na de ban van de Kokang hebben al meer dan 350.000 mensen hun voornaamste inkomensbron verloren, zonder dat er een alternatief in zicht is, zegt Lemahieu. Hun aantal zal dit jaar oplopen tot meer dan 2 miljoen. We hebben meer internationale steun nodig om een humanitaire crisis af te wenden, en daarnaast concrete actie tegen criminele groepen die over de grens opereren.

Na de eerste ban zagen de VN zich genoodzaakt een noodvoedselprogramma in de streek op te starten, dat nog steeds loopt. Volgens Lemahieu sloot één op drie gemeenschapsscholen zijn deuren en liep het aantal schoolgaande kinderen met de helft terug. Twee op drie privé-klinieken en apotheken hielden ermee op. Vele Kokang verlieten de eigen streek op zoek naar een beter leven.

De Wa werken al jaren aan de voorbereiding van de totale ban van vandaag. Boeren weten het, zoveel staat vast. We moeten stoppen met papaverteelt. Als we dat niet doen, vliegen we in de gevangenis, zegt Nang Yee Non, een van de kleine telers uit de dorpen.

Wa-leiders dwongen al tienduizenden mensen te verhuizen uit de bergregio’s naar lager geleden gebieden waar ook andere teelten mogelijk zijn. In het laagland is het de bedoeling dat ze rijst telen en op rubber- en fruitplantages werken die de Wa-leiding heeft opgericht. Er werden ook huizen voor hen gebouwd. We hadden geen keus, we moesten verhuizen, zegt boer Nyi Meng, die recent zijn eigen streek verliet. We wisten dat we binnenkort geen opium meer zouden mogen telen, dus gaven we toe. Maar sindsdien hebben we amper in ons levensonderhoud kunnen voorzien en zijn velen van ons geveld door malaria (een ziekte die in de hooggelegen gebieden niet voorkomt).

Wa-leiders geven toe dat de ban op papaverteelt en de gedwongen verhuizingen extreme ontberingen onder hun volk zullen veroorzaken, toch in het begin. Ze zeggen zelf dat al duizenden dorpelingen sterven aan ziekte en ondervoeding. Meerdere dorpen zijn totaal uitgevaagd door malaria, iets wat niet was gebeurd als er artsen of behandeling voorhanden waren geweest. Het zal drie tot vijf jaar duren om van de crisis te herstellen, zegt Wa-leider Shao Ming Liang. Maar afzien van de ban vinden ze geen optie, want een eind aan de papaverteelt is een voorwaarde om op termijn een eigen Wa-staat op te richten binnen Birma.

Er zit nog een adder onder het gras. De papaverteelt neemt dan wel af in Birma, maar de productie van synthetische amfetaminedrugs neemt toe. (ADR)