Historische vervuiling kan ook biologische teelt parten spelen

Bloembollen bevatten vaak pesticiden

Maarten van den Heuvel (Unsplash)

De stof paraquat werd op zowel gewone als biologische bloembollen aangetroffen. Het gebruik ervan liep af in 2007, maar de stof blijf na gebruik erg lang in de bodem achter.

Wie bloembollen koopt om de tuin wat kleur te geven in de lente, let beter goed op. Onderzoek door Velt toont aan dat je vaak ongewild ook pesticiden meeplant.

Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, liet tien pakketten met bloembollen onderzoeken, waarvan vijf van biologische teelt. Uit de analyse blijkt dat zakjes uit de conventionele teelt zeven tot dertien verschillende soorten pesticiden bevatten. In totaal vond de analyse zeventien verschillende pesticiden. In twaalf gevallen gaat het om fungiciden, stoffen die schimmelvorming tegengaan tijdens de teelt en bewaring.

Verrassend genoeg bleken ook de bollen uit biologische teelt niet helemaal vrij van pesticiden.

Verrassend genoeg bleken ook de bollen uit biologische teelt niet helemaal vrij van pesticiden: in vier van de vijf onderzochte producten werden sporen gevonden, zij het telkens maar van één of twee varianten.

Historische vervuiling

Die aanwezigheid is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een historische vervuiling volgens Velt. Dat blijkt onder meer uit het lage gehalte, het persistente karakter van de gevonden varianten en het feit dat ze al jarenlang geen erkenning meer hebben.

Zo wordt de stof paraquat op zowel gewone als biologische bloembollen aangetroffen. Het gebruik ervan liep af in 2007, maar de stof blijf na gebruik erg lang in de bodem achter.

‘Deze resultaten bevestigen dat bio de juiste keuze is’, zegt zegt Geert Gommers, expert bij Velt. ‘Zo vermijd je als tuinier dat je bij het planten van bloembollen ongewild pesticiden in je bodem meeplant. Tegelijkertijd steun je de telers van biologische bloembollen, die het doen zonder chemisch-synthetische pesticiden. Zo blijven bollenvelden vrij van deze stoffen.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3184   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift