Bodem rond kleine goudmijnen in Senegal zit vol kwik

Nieuws

Bodem rond kleine goudmijnen in Senegal zit vol kwik

Bodem rond kleine goudmijnen in Senegal zit vol kwik
Bodem rond kleine goudmijnen in Senegal zit vol kwik

IPS

12 februari 2018

In de buurt van kleine goudmijnen in Senegal is de grond zwaar vervuild met kwik. Zelden is rond goudmijnen zoveel vervuiling gemeten.

Carsten ten Brink (CC BY-NC-ND 2.0)

Carsten ten Brink (CC BY-NC-ND 2.0)​

Onderzoekers van de Amerikaanse Duke University vonden gevaarlijke concentraties kwik en methylkwik in de bodem, sedimenten en rivieren in de buurt van vier kleine, ambachtelijke goudmijnen in het zuidoosten van Senegal.

Honderd keer hoger

‘Bijna elk staal dat we verzameld hebben in en rond vier mijndorpen, bevatte kwikconcentraties die hoger waren dat de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie en het Amerikaanse Milieubeschermingsagentschap’, zegt Jacqueline Gerson, een van de onderzoekers.

‘In bijna alle gevallen lag het besmettingsniveau meer dan tien keer hoger dan deze normen, in sommige gevallen zelfs honderd keer hoger. Ze horen bij de hoogste niveaus die ooit gemeten zijn bij ambachtelijke en kleinschalige goudwinning in de hele wereld.’

Gebrekkige ontwikkeling van baby’s

Wie door kwik vervuilde vis, gewassen of vlees eet, of kwik inhaleert, kan te maken krijgen met tremors (een tremor is een voortdurende schudbeweging van een of meer lichaamsdelen), spierzwakte, slechtziendheid, gehoorverlies en verlies van coördinatie en balans.

Bij zware blootstelling kan men zelfs sterven. Bij zwangere vrouwen kan het leiden tot de gebrekkige ontwikkeling van de baby.

Kwik verdampen

In veel ontwikkelingslanden, vooral in Afrika, wordt kwik nog altijd gebruikt bij kleinschalige goudwinning.

Het kwik dient om het goud te binden en een amalgaam te vormen, waardoor het gescheiden wordt van gesteente, zand en andere materialen.

Het amalgaam wordt vervolgens verhit om het kwik te laten verdampen. Bij dat proces, waaruit goud overblijft, worden de mijnbouwers en het milieu aan kwik blootgesteld. Gevaarlijke hoeveelheden komen in de bodem en in de rivieren terecht.

In de grond en in het water kan kwik bovendien veranderen in het nog toxischer methylkwik.

Minamataverdrag

Het gebruik van kwik in de kleinschalige goudwinning neemt nog steeds toe. In ontwikkelingslanden wordt het gezien als een eenvoudige en goedkope manier om goud te produceren.

Vorig jaar werd het Minamataverdrag, een internationaal verdrag voor het uitfaseren van kwik, van kracht. Vooral Afrikaanse landen willen af van het gebruik van kwik.

De studie verscheen in het vakblad Elementa: Science of the Anthropocene.