Boer en beleid passen zich aan droogte aan in Viëtnam

Nieuws

Boer en beleid passen zich aan droogte aan in Viëtnam

Boer en beleid passen zich aan droogte aan in Viëtnam
Boer en beleid passen zich aan droogte aan in Viëtnam

04 april 2012

Een verwacht gevolg van klimaatverandering is droogte. Onderzoeksinstellingen in Viëtnam en België (de universiteiten van Leuven, Luik en Brussel in samenwerking met VITO) toonden aan dat wanneer woestijnvorming geleidelijk gaat, bevolking en beleid zich kunnen aanpassen. Deze aanpassing houdt kansen in, zoals de relatief snelle toename van het gezinsinkomen, maar er zijn ook grenzen aan dat aanpassingsvermogen.

In Viëtnam treft droogte 45 procent van de landbouwgronden. In het centrum van het land zijn de effecten het meest uitgesproken. Binh Thuan, een provincie ten zuiden van de mondaine toeristenbestemming Nha Trang, is één van de zwaarst getroffen gebieden. Het is er zonnig, warm en droog. Bovendien voorzien de modellen die klimaatverandering voorspellen, dat de gemiddelde temperatuur van 27 graden Celsius tegen 2050 zal stijgen met 1,6 graad, terwijl de neerslag die nu 500 tot 700 mm per jaar bedraagt, dreigt te dalen tot 350 mm.

Irrigatie en droogtebestendige gewassen

Gezamenlijk onderzoek door de Viëtnamese Academie voor Wetenschap en Techniek en de universiteiten van Leuven, Luik en Brussel in samenwerking met VITO, in het kader van het bilateraal akkoord over wetenschappelijk onderzoek tussen Viëtnam en België, maakte het mogelijk de gevolgen van het droger wordende klimaat voor de bevolking te bestuderen.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat landbouwers voor teelten die veel water nodig hebben zoals rijst, steeds meer afhankelijk worden van bevloeiing. In gebieden waar irrigatiewater voorhanden is, stijgen de opbrengst en het inkomen. Waar er geen bevloeiing is, past men zich aan door over te schakelen op droogtebestendige teelten. In Binh Thuan is dat onder meer cassava en cashew. De gevolgen op lange termijn van grootschalige bevloeiing en het binnensijpelen van zee- in grondwater zijn moeilijk te voorspellen, dus daar is voorzichtigheid meer op zijn plek dan geloof in het aanpassingsvermogen.

Geïntegreerd droogtebeleid

Op basis van de resultaten van dit onderzoek, aangevuld met onder meer een risico-evaluatie, pleiten de onderzoekers voor een geïntegreerd droogtebeleid met strategisch beheer van watervoorraden, bescherming van bossen, vastleggen van duinen, betere begeleiding bij de keuze van gewassen en aandacht voor boeren en armen als belangrijke doelgroepen van het beleid.