‘Boeren spelen sleutelrol in strijd tegen klimaatverandering’

Boeren moeten een sleutelrol spelen in het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, zegt de World Farmers Organisation (WFO) naar aanleiding van de klimaattop in Parijs.

  • hartanto (CC BY-NC-ND 2.0) Een boer in Indonesië overkijkt zijn rijstveld terwijl de zon ondergaat. hartanto (CC BY-NC-ND 2.0)

‘Boeren en bosbouwers staan in de frontlinie van de klimaatverandering’, zegt de WFO, een internationaal orgaan dat zich vooral richt op de behartiging van belangen van kleine boeren. ‘Hun leven en inkomen heeft direct te lijden onder de impact ervan. Ze spelen ook een cruciale rol als het gaat om het implementeren van de nodige oplossingen om de klimaatverandering te vertragen.’

De landbouw is naar schatting direct verantwoordelijk voor 13,5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het gaat dan onder meer om methaan dat vrijkomt bij de dierlijke spijsvertering en lachgas dat vrijkomt uit de bodem. Indirect draagt de sector voor 17 procent bij aan de wereldwijde uitstoot, bijvoorbeeld door ontbossing en verandering van landgebruik.

Experts zeggen dat het kappen van tropische wouden om weidegrond te creëren verantwoordelijk is voor 2,8 miljard ton extra CO2-uitstoot per jaar.

Voedselverspilling

Dinsdag kondigden overheden en voedsel- en landbouwgroepen diverse samenwerkingsinitiatieven aan, gericht op zowel de bescherming van de inkomsten van miljoenen boeren als het reduceren van de uitstoot.

‘Landbouw, klimaatverandering, voedselzekerheid en armoedebestrijding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.’

De initiatieven concentreren zich op vier kerngebieden: de bodem, de veesector, voedselverlies en duurzame productiemethoden. Ook het voorkomen van onnodig verlies van voedsel helpt mee om de uitstoot te verminderen: het wereldwijd verspillen van voedsel leidt ook tot de uitstoot van broeikasgassen.

Tijdens de klimaatgesprekken in Parijs houden boerenorganisaties diverse symposia waarin ze voorstellen doen voor strategieën om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden door de emissie te beperken.

‘Klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot 2 graden Celsius om onomkeerbare schade aan onze planeet te voorkomen’, zegt de WFO. ‘Om dit te bereiken, moet de maximale uitstoot dit jaar bereikt worden. Daarna moet hij omlaag, tot 50 procent voor 2050. Als we op de huidige voet doorgaan, zal de temperatuur naar verwachting 3 tot 5 graden stijgen.’

De WFO erkent dat de landbouwsector in belangrijke mate kan bijdragen aan het het verzachten van de gevolgen van de klimaatverandering. ‘Dat kan voornamelijk door minder ontbossing, bodembeheer en hogere productiviteit.’

De landbouw is een belangrijk agendaonderwerp tijdens de klimaatconferentie, zegt de WFO, ‘omdat landbouw, klimaatverandering, voedselzekerheid en armoedebestrijding onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.’

De WFO roept onder meer op tot klimaatslimme landbouw en wil, in samenspraak met boeren en coöperaties, een benadering waarbij duurzame methoden aangemoedigd worden. Dat werkt volgens de WFO het beste als boeren die vrijwillig duurzame methoden introduceren, daarvoor beloond worden. Belonen werkt op lange termijn beter dan straffen voor een minder duurzame werkwijze.

Broeikasgassen

Sommige activisten stellen dat de echte oplossing ligt in de overstap naar een vegetarisch dieet. Zij beweren dat de milieu-impact van de veehouderij sterk wordt onderschat. Volgens een studie uit 2006 van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) kan 18 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen worden toegeschreven aan de veehouderij. Sommige experts beweren echter dat dat percentage veel hoger ligt.

Sommige activisten stellen dat de echte oplossing ligt in de overstap naar een vegetarisch dieet.

De WFO is betrokken bij verschillende discussies tijdens de klimaattop. Op 9 december wordt in samenwerking met de Wereldorganisatie voor Diergezondheid het symposium Agriculture in a Post-Kyoto Terrain gehouden.

Andere events tijdens COP21 zijn onder meer een internationale conferentie over landbouw en klimaat georganiseerd door de WFO, de Franse Landbouwraad en andere organen. Landen zoals Malawi, Indonesië en Argentinië zijn daar vertegenwoordigd en wetenschappers delen hun informatie.

‘Boeren zijn, zonder twijfel, deel van de oplossing voor de klimaatverandering. Ze kunnen regeringen ondersteunen met hun expertise, als het gaat om het implementeren van een nieuw klimaatakkoord’, zegt de WFO.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2848   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift