Bolivia heeft nog steeds geen klimaatbeleid

Nieuws

Bolivia heeft nog steeds geen klimaatbeleid

Franz Chávez

28 juni 2012

Door aanhoudende klimatologische veranderingen verliest Bolivia jaarlijks honderden miljoenen euro's aan gewassen, dieren en woningen. Maar het klimaatbeleid van de regering is nog steeds niet klaar, zeggen experts.

In de landbouwcampagne van juni 2011 tot mei dit jaar had 0,3 procent (21.000 hectare) van het bewerkbare areaal te kampen met overstromingen, hagelbuien en droogtes, zegt het ministerie van Plattelandsontwikkeling. Meer dan twintigduizend boerenfamilies werden hierdoor geraakt.

Armoede

In 2007 werd negen keer zoveel landbouwgrond getroffen door de impact van El Niño-Zuidelijke Oscillatie. En van 2008 tot 2010 liep respectievelijk 162.045 en 164.963 hectare schade op. Dit jaar lijkt de getroffen oppervlakte dus nog mee te vallen.

Maar door de kwetsbaarheid van Bolivia blijven de gevolgen voor de bevolking groot. Met zijn Amazone- en Andesgebieden is het land ecologisch zeer verscheiden, en de helft van de bevolking leeft in armoede. De gemeenschappen van armen, boeren en indianen voelen de impact van droogtes en overstromingen het sterkst, zegt activist Mirna InésFernández van Reacción Climática.

De zones die dit jaar het hardst geraakt zijn door overstromingen zijn de vlaktes voor veeteelt in het noordelijke departement Beni. De landbouw moet er in korte periodes, tussen september en december, waarbij de boeren droogtes en overstromingen moeten zien te vermijden en zo de kans niet krijgen om grote volumes te produceren. In het zuiden wordt Chaco getroffen door zware droogte.

Smeltende gletsjers

Door de extreme weersomstandigheden sinds 2006 loopt de economische schade in Bolivia jaarlijks op tot 300 à 400 miljoen dollar (240 tot 320 miljoen euro), stelt een rapport van het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP). Het laatste VN-klimaatrapport, gepubliceerd in 2007, voorspelt dat de klimaatwijziging vooral zones in het zuidelijk halfrond boven 5000 meter zal treffen. Door de opwarming is het smelten van de Andesgletsjers versneld, waardoor er minder drinkwater en minder energie uit waterkracht beschikbaar is, stelt het rapport.

Zonder coördinatie

Het UNDP waarschuwt bovendien dat er nog maar weinig onderzoek is gedaan naar de klimaatwijziging in Bolivia. De huidige gegevens zijn gebaseerd op “wetenschappelijke momentopnames en weinig gesystematiseerde lokale waarnemingen, in functie van klimaatmodellen die nog in hoge mate onzeker zijn.”

Bolivia organiseerde in 2009 wel een Wereldconferentie van de Volkeren over de Klimaatwijziging, maar in eigen land verloopt het klimaatbeleid zonder coördinatie, zegt het UNDP. “Bij de gemeenschappen leeft het besef dat er een leider nodig is die deze situatie het hoofd kan bieden, maar nog steeds heeft de staat geen maatregelen genomen”, zegt María René Pinto, klimaatcoördinator van milieuorganisatie Lidema.

Lidema publiceert deze week een studie over de klimaatgevolgen voor kleine landbouwproducenten. Bij haar bezoeken aan de boerengemeenschappen merkte Pinto een gebrek aan leiderschap om de klimaatproblemen aan te pakken.

De Lidema-studie signaleert onder meer dalende inkomsten, bodemerosie, stijgende migratie, verzwakkende familiestructuren, drinkwatertekort en waterconflicten tussen gemeenschappen.