Bond Zonder Naam lanceert Vlaams Partnership voor Interlevensbeschouwelijke Dialoog

Nieuws

Bond Zonder Naam lanceert Vlaams Partnership voor Interlevensbeschouwelijke Dialoog

Nele Vandersteen

25 mei 2007

Vlaanderen is een multinationaal en multilevensbeschouwelijk dorp geworden. Om de kansen die die enorme diversiteit met zich mee brengt in de schijnwerpers te plaatsen, lanceert Bond Zonder Naam op 15 juni 2007 een Vlaams Partnership voor Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VPiD). MO* had een gesprek met de man achter VPiD, Prakash Goossens.

Wereldwijd bestaat er al enkele jaren aandacht voor de interlevensbeschouwelijke dialoog. In het kielzog van de Verenigde Naties begon men in 1996 in de Verenigde Staten met de oprichting van het wereldnetwerk voor verenigde religies, het United Religions Initiative (URI). Het URI biedt verschillende religies en grote spirituele bewegingen de kans om elkaar te ontmoeten in een geest van openheid en éénheid in verscheidenheid. Iets later werd ook het URI Europa opgericht, dat duurzame religieuze samenwerking op het Europese continent stimuleert.
‘Maar in België werden er tot voor kort enkel kleinschalige initiatieven voor interreligieuze samenwerking georganiseerd. De initiatieven die er al georganiseerd werden, situeerden zich vooral op het vrijblijvende niveau en bleven oppervlakkig’, zegt Prakash Goossens.

(H)Open Deuren

‘Tot in 2005. Toen werkten het WCRP (Wereld Conferentie van Religies voor Vrede) en URI Europa het project (H)Open Deuren uit in Antwerpen, een project dat kinderen en jongeren van uiteenlopende religieuze, sociale en culturele achtergronden bij elkaar bracht om samen creatief bezig te zijn. Naast de medewerking van vele scholen, schaarden tal van Vlaamse middenveldorganisaties, die direct of indirect de bevordering van de interculturele of interlevensbeschouwelijke dialoog als opdracht hebben, zich enthousiast achter (H)Open Deuren. Het project was een groot succes.’
‘Nadien deden we een bevraging bij zo wat alle levensbeschouwingen en allen waren het erover eens dat de tijd rijp was voor het voeren van een intense interlevensbeschouwelijke dialoog.’
‘De tijd was rijp om levensbeschouwingen in te schakelen in discussies over alledaagse thema’s. Het was tijd om terug een belangrijkere rol toe te kennen aan religie. En zo is het idee voor VPiD ontstaan.’

‘Niemand kan ons claimen’

‘VPiD wil een forum aanbieden aan erkende en niet-erkende religies in Vlaanderen. We willen een plaats zijn waar mensen met verschillende levensovertuigingen en uit verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld het onderwijs, de bedrijfswereld, de media, de zorgsector en de economische wereld, een aanspreekpunt vinden om op verschillende niveaus in gesprek te gaan met elkaar.’
‘En het is belangrijk dat we dat doen vanuit een burgerinitiatief dat gedragen wordt door de verschillende godsdiensten. Wij zijn zeker niet representatief: wij zijn niet dé islam en we vertegenwoordigen dé christenen niet. Dat is een sterk punt, niemand kan ons claimen, we zijn een partnership waarin iedereen gewoon samenwerkt.’ 
Het VPiD heeft als doel om lokale levensbeschouwelijke initiatieven zichtbaar te maken in heel Vlaanderen. Om dat mogelijk te maken, wordt een website (www.VPiD.be), een databank en een nieuwsbrief aangemaakt.

Concrete acties

Daarnaast heeft het VPiD de ambitie om ook zelf concrete acties te ondernemen. ‘In april hebben we ons eerste colloquium in Leuven georganiseerd onder de naam “Is Vlaanderen rijp voor een interlevensbeschouwelijke dialoog?” en in de toekomst zijn we van plan om nog meerdere congressen over dat thema te organiseren.’
‘Ook willen we een wereldcafé oprichten waarbij we mensen uit verschillende sectoren, per sector uitnodigen om te debatteren over verschillende alledaagse thema’s, zoals veiligheid en ecologie. Een ander idee is om twee mediaprijzen uit te reiken: één voor het best genuanceerde artikel over levensbeschouwing en één voor het slechtste artikel. Op die manier hopen we de media meer alert te maken over en meer te betrekken in de interlevensbeschouwelijke dialoog.  Ook tentoonstellingen, concerten, theaters en projecten zullen de revue passeren.’
Een andere belangrijke doelstelling van het VPiD is om de interlevensbeschouwelijke dialoog op de onderwijsagenda te plaatsen. ‘We willen dat de interlevensbeschouwelijke dialoog opgenomen wordt in de vakoverschrijdende eindtermen zodat elke leerkracht er aandacht aan moet besteden’, aldus Goossens.

Referentiepunt

‘Samenvattend willen we hét referentiepunt voor de interlevensbeschouwelijke dialoog zijn waarbij we willen coördineren, informeren, zichtbaar maken, doorverwijzen en op langere termijn eventueel adviseren. Ontmoeting, dialoog, uitwisseling en samenwerking zijn de belangrijkste peilers van het VPiD.’
Het VPiD wordt op 15 juni officieel gelanceerd  op het internationaal interlevensbeschouwelijk congres dat naar aanleiding van de wereldraad van het URI wordt georganiseerd in Antwerpen en waar honderden religieuze leiders uit binnen-en buitenland aanwezig zullen zijn.
Voor meer informatie: www.VPiD.be