Methaan is een krachtig broeikasgas

Boorplatforms stoten dubbel zoveel methaan uit als gedacht

C Morrison / Pixabay

Offshore olie- en gasplatforms in de Golf van Mexico produceren twee keer zoveel methaan, een krachtig broeikasgas, als eerder werd aangenomen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Michigan.

De onderzoekers namen luchtmonsters bij olie- en gasplatforms in de Golf van Mexico. De uitkomsten van de analyse daarvan wijzen erop dat de berekeningen van de Amerikaanse overheid te laag zijn, zeggen ze.

Olie- en gasplatforms in de Amerikaanse wateren van de Golf van Mexico stoten ongeveer 1,5 teragram (1 teragram is 1000 miljoen kilogram) methaan per jaar uit. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van grote olie- gasregio’s op land, zoals de Four Corners in de staat New Mexico.

Significant hoger

Het gasverlies bij de productie is ongeveer 2,9 procent, wat vergelijkbaar is met grote productiegebieden op land die zich vooral richten op oliewinning. Dat is ook significant hoger dan de huidige schattingen, zeggen de onderzoekers.

Offshore winning is goed voor ongeveer een derde van de olie- en gasproductie wereldwijd. Bij dat proces komt methaan vrij en er wordt ook methaan gelekt.

Verkeerde telling

De studie, die is gepubliceerd in Environmental Science and Technology, wijst drie oorzaken aan van de discrepantie tussen hun schattingen en die van de Amerikaanse overheid.

Offshore winning is goed voor ongeveer een derde van de olie- en gasproductie wereldwijd

Als eerste missen er installaties in het overzicht van de U.S. Greenhouse Gas Inventory. In totaal zijn er meer dan 1300 productiefaciliteiten.

Daarnaast is de uitstoot van gasplatformen in ondiepe wateren hoger dan de schatting van het Amerikaanse Milieuagentschap (EPA), zeggen de onderzoekers. En grotere, oudere faciliteiten in ondiepe wateren veroorzaken op sommige momenten disproportioneel hoge methaanemissie. Deze faciliteiten met meer dan zeven platforms zijn goed voor bijna 40 procent van de emissie, terwijl ze slechts 1 procent van het totale aantal platforms uitmaken.

Mitigatie

Onderzoeker Eric Kort zegt dat het EPA al bezig is met een update van het aantal faciliteiten in de Golf van Mexico. Maar ook de schattingen moeten volgens hem aangepast worden. ‘We weten dat bij olie- en gasproductie op land vaak meer methaan wordt uitgestoten dan na inventarisatie is vastgelegd. En dat deze discrepanties groot zijn’, zegt Kort.

‘Door dit probleem vast te stellen en te kwantificeren, met een nadruk op faciliteiten in ondiepe wateren, kunnen we toewerken naar het vinden van optimale mitigatie-oplossingen.’

De faciliteiten in ondiepe wateren vragen om extra onderzoek, zegt hij, omdat platforms verder op zee een deel van de olie en het gas dat ze produceren, via pijpleidingen naar faciliteiten dichter bij land transporteren.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3184   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift