Bosnië heeft centen te kort voor ontmijning

Nieuws

Bosnië heeft centen te kort voor ontmijning

An Pauwels

23 december 2008

Dertien jaar na de burgeroorlog sleept Bosnië nog altijd een zware en explosieve erfenis uit het verleden met zich mee. Men weet niet goed waar die landmijnen zich precies bevinden, en bovendien heeft de overheid het nodige geld niet om te ontmijnen.

Althans, dat zegt het persagentschap AP. Associated Press sprak met enkele hoge ambtenaren, kon belangwekkende documenten inkijken, en maakte daarna het rekensommetje. De natie geeft jaarlijks slechts één derde van de vooropgestelde vijftig miljoen euro uit. Daardoor wordt de geplande deadline van maart 2009, die nu volledig onhaalbaar blijkt, maar liefst een decennium uitgesteld.

Kostenplaatje

In 2008 gaf Sarajevo ongeveer 13,2 miljoen euro uit aan de ontmijning van het land. Dat lijkt een hoog bedrag, in vergelijking met de 2,5 euro die nodig is voor het scannen van een vierkante meter. Maar de oppervlakte die uitgekiend afgetast moet worden, vooraleer een antipersoonsmijn wordt ontdekt, is enorm. Het kost dan ook ruim 7200 euro om amper één landmijn op te snorren en te verwijderen.

Slachtoffers

De Bosnische overheid erkent het probleem. Zij schat dat vandaag nog zo’n 1700 vierkante kilometer bezaaid ligt met landmijnen. De mijnen zijn een ontvlambare erfenis uit de burgeroorlog die van 1992 tot 1995 over het land raasde. Sinds het einde van die oorlog, vielen reeds 1665 slachtoffers. Daarvan hebben 487 mensen het met hun leven moeten bekopen. Het gaat om schoolkinderen, landbouwers, houthakkers en nietsvermoedende toeristen. In afwachting van een structurele oplossing, zouden boeren in afgelegen regio’s  hun schapen alvast inzetten als ‘goedkoop’ maar explosief detectiesysteem… Althans, zo zegt Ahdin Orahovac van het Bosnische Mine Action Center.

De interesse in de regio daalt zienderogen.

EUFOR

Als Sarajevo niet over de nodige centen beschikt om het land gauw mijnenvrij te maken, waarom trekt België met zijn internationale reputatie van ontmijningsnatie dan niet aan de kar? In 2004 startte de EU in Butmir (Sarajevo) een EUFOR-missie (ALTHEA) op. Aanvankelijk maakten ook Belgen deel aan deze missie. Vandaag is die deelname echter flink teruggeschroefd tot amper twee technici op de Helikopter Landingsite.
Bart Geys van de persdienst van Belgische Defensie verklaart aan MO* dat de Bosnische regering de Belgen nog niet officieel om hulp gevraagd. Volgens hem is een eigen initiatief ook niet aan de orde.

Desinteresse

Sabina Beber Bostjancic, hoofd van het International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance, merkt op dat de desinteresse een algemeen fenomeen is. “De interesse in de regio daalt zienderogen.”
Gisteren besliste de Europese Unie overigens dat ook ze haar militaire aanwezigheid in Butmir aanzienlijk wil verminderen. Ze onderstreept wel haar blijvende engagement voor een veilige en stabiele regio. Het is echter niet duidelijk of die primaire veiligheidsdoelstelling ook een ontmijningsbeleid omvat.