Bossen helpen in strijd tegen klimaatwijziging

Nieuws

Bossen helpen in strijd tegen klimaatwijziging

18 oktober 2009

Bossen kunnen een rol spelen in de strijd tegen de klimaatwijziging. Wat die rol precies moet zijn, daarover vergaderen vierduizend experts, bedrijfsleiders en overheidsvertegenwoordigers uit de hele wereld de komende week tijdens het dertiende Wereldbosbouwcongres.

Het Wereldbosbouwcongres, dat mee georganiseerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties, vindt plaats in het Argentijnse Buenos Aires.
Volgens de organisatoren van het congres kan (her)bebossing de gevolgen van de klimaatwijziging helpen verzachten door CO2 op te slaan. Ze zijn van plan aanbevelingen te doen aan de deelnemers van de VN-Klimaattop in Kopenhagen over twee maanden.
Maar er is nog geen consensus. Experts zijn het helemaal niet eens over de impact van de bosbouw in de strijd tegen klimaatwijziging, vooral niet als het over eucalyptus en andere snel groeiende bomen gaat die de papier-, pulp- en houtindustrie gebruiken.
Volgens de FAO werd de rol van bossen genegeerd bij de onderhandelingen die in 1997 tot de ondertekening van het Kyotoprotocol geleid hebben, het protocol waarvoor de VN in Kopenhagen een opvolger zoekt.