BP-ramp blijft na een jaar gezondheidsproblemen opleveren

Nieuws

BP-ramp blijft na een jaar gezondheidsproblemen opleveren

Lily Hough

29 juli 2011

Een jaar na de ramp met de Deepwater Horizon in de Golf van Mexico blijven inwoners klagen over gezondheidsproblemen. Bij huisartsen vinden ze vaak geen gehoor, en BP doet te weinig om ze te helpen, zeggen lokale verenigingen.

Toen het nieuws van de BP-ramp het stadje Jean Lafitte in Louisiana bereikte, moedigde burgemeester Tim Kerner alle inwoners aan om het water in te gaan en de troep op te ruimen. Een jaar later zijn de meeste van die vrijwilligers ziek. “Ik ben bang dat mijn buren me zullen komen vertellen dat ze niet naar me geluisterd zouden hebben als ze geweten hadden dat het hun baan en gezondheid zou kosten”, zegt Kerner.

Het verhaal van Kerner is een van de vele, zo bleek tijdens een briefing van het Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights eerder deze week. “De bewoners zijn ziek”, zegt Kerry Kennedy van het centrum. “Ze kennen de exacte oorzaak van hun ziekte niet, maar omdat ze nooit op deze manier geleden hebben voor de olieramp en ze allemaal op hun vissersboot waren tijdens de opruiming van de olie, vermoeden ze dat het daarmee iets te maken moet hebben.”

Onbegrip

Uit onderzoek blijkt dat drie van de vier mensen die bij de opruiming betrokken waren gezondheidsproblemen rapporteren, meestal hoesten en irritatie van longen en ogen. Maar volgens Kennedy zijn de lokale artsen terughoudend om de problemen in verband te brengen met de olieramp. “Ze beschikken niet over de expertise om een diagnose in toxicologie te stellen”, zegt ze. “Ze weten niet hoe de symptomen te behandelen, en als ze dat wel proberen, riskeren ze hun licentie.”

Bovendien gaat het om landelijke gebieden waar de meeste inwoners niet over een ziekteverzekering beschikken en de toegang tot toxicologie zo goed als onbestaande is. “Zelfs waar toxicologische deskundigen beschikbaar zijn, kunnen maar weinig patiënten de dure tests of de nodige geneesmiddelen betalen”, zegt ze.

Kennedy pleit samen met andere lokale verenigingen voor goedkope, gespecialiseerde gezondheidscentra, waar de artsen ervaring hebben met de specifieke effecten van de blootstelling aan chemicaliën. De oproep komt er op een cruciaal moment, nu er in het Amerikaanse Congres een debat woedt over de toekomst van de ziekteverzekering.

Compensatiefonds

BP beloofde na de ramp een compensatiefonds van 20 miljard dollar (14 miljard euro), maar er is erg veel kritiek op de manier waarop dat fonds compensaties toekent. De Amerikaanse regering liet vorige week nog weten een onafhankelijk onderzoek te starten naar de toekenningsprocedure. Volgens Advocates for Environmental Rights (AEHR) is er een groot verschil tussen de toekenning van dit private fonds en gelijkaardige procedures bij eerdere rampen, waar de compensatie door de staat wordt toegekend.

“Uit ons onderzoek blijkt dat bij vorige rampen de aanvragers geen bewijs moesten leveren van oorzakelijkheid”, zegt Michele Roberts van AEHR. “Ze moesten enkel aantonen dat ze ziek waren en dat ze op een bepaalde plaats verbleven. Dat was voldoende om hun aanvraag goed te keuren.” De inwoners van de Golf hebben moeten vaststellen dat het bij BP anders verloopt, en dat ze moeten bewijzen dat hun aandoening rechtstreeks veroorzaakt is door de olie of de gebruikte chemicaliën.

De verenigingen roepen BP op om minder middelen in dure advertentiecampagnes te stoppen waarin staat dat alles nu in orde is, maar meer te investeren in de gezondheidszorg van de inwoners.