Braziliaanse president geeft landbouw nieuwe impuls

Nieuws

Braziliaanse president geeft landbouw nieuwe impuls

Andries Tiels

26 juni 2009

Het nieuwe beleidsplan voor de Braziliaanse landbouw en veeteelt voorziet een investering van 38,4 miljard euro. De nadruk van het nieuwe beleid ligt op de commerciële landbouw.

Het leeuwendeel van het nieuwe landbouwbudget, 33 miljard euro, zal aangewend worden om de export van landbouwgewassen te stimuleren. Dit betekent een stijging van 37 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat vertelde president Luiz Inácio Lula da Silva deze week aan landloze boeren.
Het plan omvat aanpassingen van de minimumprijzen van 33 gewassen, die voornamelijk voor export bestemd zijn. De prijs van rijst stijgt 20 procent, die van melk 15 procent, maniok 12 procent, soja 10 procent en maïs 6 procent.
Ook is er een toename voorzien van 20 procent in beschikbare kredieten met vaste interestvoet bestemd voor de landbouwproductie, waarmee de teller op een recordbedrag van 20 miljard euro staat.

Slapende beer VS en Europa

Brazilië wil zich voorbereiden voor wanneer de VS en Europa ‘wakker worden’, aldus de president. “Stel je een grote beer voor die een winterslaap houdt in een ijskoude spelonk. Die beer is de VS en Europa. Wanneer de beer wakker wordt, zal hij producten willen kopen en Brazilië moet klaarstaan om te produceren, te verkopen, winst te maken en zijn industrie te versterken”, zei de president bij een uiteenzetting van zijn plannen.

Beweging van landbouwers zonder grond

De president stelde zijn nieuwe landbouwbeleid voor in Londrino aan meer dan tweeduizend landbouwers van de ‘Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra’ (MST), een sociale beweging die opkomt voor landbouwers die geen grond bezitten.
Lula, vaak gelaakt door de MST omwille van zijn ambigue politiek, nam de gelegenheid te baat om zijn populariteit bij de beweging op te krijjen. Hij zette een pet op van de MST en trok van leer tegen de rijken. “De arme man tewerkstellen kost niet veel, hij is al tevreden als hij kan voorzien in zijn dagdagelijkse onderhoud, maar de rijken zijn inhalerig en willen al geld verdienen nog voor ze het geïnvesteerd hebben”, verkondigde de president.

Het failliet van de kleine boeren

In het jongste decennium hebben de Braziliaanse steden een enorme groei gekend. Vele plattelandsbewoners zijn naar de stad getrokken in de hoop daar een job te vinden, om uiteindelijk in de buitenwijken, de befaamde favelas, te belanden. Lula hoopt dat de nieuwe inspanningen de voormalige plattelandsbewoners aanzet om terug te keren en hun oorspronkelijke gronden opnieuw te gaan bewerken.
De gronden in Brazilië zijn erg ongelijk verdeeld. Terwijl de rijke elite over een groot deel van de gronden beschikt, hebben miljoenen landbouwers er geen toegang toe. De Braziliaanse grondwet laat ruimte voor de onteigening van niet-productieve gronden, maar de regering durft de grootgrondbezitters niet tegen de haren instrijken, meent MST. Daarom bezetten de landloze boeren verwaarloosde landbouwgrond en proberen ze de machthebbers zo onder druk te zetten het land aan hen toe te kennen. Deze manier van handelen heeft al vaak geleid tot gewapende reacties vanwege de privé-veiligheidsdiensten van de grootgrondbezitters en de politie.