Braziliaanse regering snoeit zeer zwaar in budget voor wetenschap

Nieuws

Besparing van meer dan 40 procent

Braziliaanse regering snoeit zeer zwaar in budget voor wetenschap

Braziliaanse regering snoeit zeer zwaar in budget voor wetenschap
Braziliaanse regering snoeit zeer zwaar in budget voor wetenschap

IPS

11 april 2019

Het Braziliaanse ministerie van Wetenschap moet dit jaar meer dan 40 procent besparen. Dat heeft de regering beslist.

GSK (CC BY-NC 2.0)

Het Braziliaanse ministerie van Wetenschap, Technologie en Innovatie (MCTI) moet dit jaar meer dan 40 procent besparen.

GSK (CC BY-NC 2.0)

Het Braziliaanse ministerie van Wetenschap, Technologie en Innovatie (MCTI) moet dit jaar meer dan 40 procent besparen. Dat heeft de regering beslist. Het ministerie krijgt dit jaar 2,9 miljard real (675 miljoen euro), een daling met 480 miljoen euro ten opzichte van het budget dat aanvankelijk was goedgekeurd voor 2019.

Het is het laagste budget dat in meer dan tien jaar aan de sector is toegewezen in Brazilië. Tot nog toe was het laagste budget dat van 2006, toen het ministerie 3,1 miljard real toegewezen kreeg (710 miljoen euro).

“Het economische beleid zal het hele systeem van wetenschap en technologie dat tientallen jaren lang is opgebouwd in gevaar brengen”

Voor fysicus Ildeu de Castro, voorzitter van de Braziliaanse Maatschappij voor de Vooruitgang van de Wetenschap (SBPC), zal de vermindering met 41,9 procent gevolgen hebben voor postdoctorale beurzen die de Nationale Raad voor Wetenschappe lijke en Technologische Ontwikkeling (CNPq) toekent en voor de programma’s die wetenschappelijk onderzoek stimuleren.

“Het economische beleid is onverantwoordelijk en zal het hele systeem van wetenschap en technologie dat tientallen jaren lang is opgebouwd in het land in gevaar brengen”, zegt hij. “Veel internationale onderzoeksnetwerken worden ontmanteld, terwijl de aanschaf van apparatuur voor laboratoria wordt onderbroken, waardoor de ontwikkeling van onderzoek in gevaar komt.”

Hij wijst erop dat op het MCTI-budget sinds 2013 systematisch bezuinigd is. Dat had de opleiding van nieuwe onderzoekers en belangrijke onderzoeksprojecten die nodig zijn voor het herstel van de Braziliaanse economie, al schade toegebracht.

De bezuinigingen die de regering nu aankondigt, zijn nog ernstiger omdat het ministerie deze keer niet zijn toevlucht kan zoeken tot alternatieve financieringsbronnen zoals het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijke en Technologische Ontwikkeling, zegt de Castro. Dat komt doordat een groot deel van de reserves van dat fonds zijn geblokkeerd om de overheidsschuld af te betalen.

Tegen verkiezingsbelofte

“De bezuinigingen gaan in tegen de toezeggingen die vorig jaar door president Jair Bolsonaro zijn gedaan om in meer middelen te voorzien voor wetenschap en technologie.”

Tijdens de tweede ronde van de verkiezingen beloofde Bolsonaro ongeveer 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) toe te wijzen aan wetenschap, technologie en innovatie, meer dan het huidige gemiddelde van 1,2 procent.

De begroting van het ministerie van Onderwijs verliest 24,7 procent van het oorspronkelijk toegewezen bedrag.

De eind maart aangekondigde maatregel maakt deel uit van een bredere bezuiniging. In totaal schrapt de regering ruim 29 miljard real (ruim 6 miljard euro) investeringen uit de algemene begroting.

Veel andere domeinen zullen ook zwaar worden geraakt door de besparingen. De begroting van het ministerie van Onderwijs (MEC) verliest bijvoorbeeld 24,7 procent van de oorspronkelijke toewijzing.

Dit zal gevolgen hebben voor de toegang van studenten tot studiebeurzen die worden toegekend door het Coördinatiecomité voor de Verbetering van Hoger Onderwijspersoneel, een aan het onderwijsministerie verbonden instantie voor postdoctoraal onderzoek.

De regering wil met de maatregel de begroting in evenwicht te brengen. Vandaag is er een tekort van 31,4 miljard euro.

Ergste economische recessie

Het toekennen van de middelen waarop tot het einde van het jaar is bespaard, zal afhangen van extra inkomsten, stelt de regering. Het land bevindt zich echter nog steeds in de ergste economische recessie in zijn geschiedenis.

Volgens fysicus Luis Davidovich, voorzitter van de Braziliaanse Academie van Wetenschappen (ABC), bedroeg de begroting van de CNPq die oorspronkelijk voor 2019 gepland was, in dollars maar een derde van de waarde bij de start in de jaren 1990.

“Het CNPq-budget in 1990 bedroeg ongeveer 600 miljoen dollar. In 2019, voordat de overheid ging besparen, bedroeg het budget ongeveer 200 miljoen dollar”, zegt hij. “De realiteit is dat de investeringen in wetenschap, technologie en innovatie in Brazilië totaal achterblijven.”

Aanval op nationale ontwikkeling

Het economische beleid van de regering is “een aanval op de nationale ontwikkeling en soevereiniteit” en zal nog meer onderzoeksactiviteiten lam leggen die de bevolking rechtstreeks ten goede komen op het gebied van gezondheid, voedselvoorziening en openbare veiligheid, zegt Davidovich.

De wetenschappelijke wereld probeert de maatregel nog ongedaan te maken. “We praten met de minister van Wetenschap en Technologie (Marcos Pontes) en andere politici om de regering te sensibiliseren in verband met deze bezuinigingen”, zegt de Castro.

“Het is noodzakelijk om de visie van politici over dit onderwerp te verruimen, zodat ze begrijpen dat het budget voor wetenschap en technologie geen kostenpost is maar een investering”, voegt Davidovich eraan toe.

Bron: SciDev.net