Braziliaanse vleesproducenten helpen ontbossing terugdringen

Nieuws

Braziliaanse vleesproducenten helpen ontbossing terugdringen

Braziliaanse vleesproducenten helpen ontbossing terugdringen
Braziliaanse vleesproducenten helpen ontbossing terugdringen

IPS

18 mei 2015

Braziliaanse vleesproducenten kopen geen vlees meer van veehouders die illegaal bos kappen. Die strategie werkt en het gaat de ontbossing tegen, stelt een nieuwe studie.

De drie grote vleesproducenten beloofden niet langer dieren te kopen van veehouders die illegaal bos kapten.

De veeteelt is de grote schuldige bij de ontbossing in het Braziliaanse Amazonewoud.

In 2009 voerden het gerecht en milieuorganisaties de druk op de veehouders zo erg op dat de drie grote vleesproducenten, die de dieren van veehouders kopen, een akkoord met de overheid sloten. Ze beloofden niet langer dieren te kopen van veehouders die illegaal bos kapten.

In hetzelfde jaar beloofden ze aan Greenpeace dat ze alleen zouden kopen van veehouders die helemaal geen bos meer kapten.

Druk van slachthuizen

Die forse druk blijkt te werken, stelde Holly Gibbs van de Universiteit van Wisconsin (VS) vast in een studie die verschenen is in de vakpublicatie Conservation Letters.

Tegen 2013 had slechts vier procent van de veehouders die vlees leverden, zich nog aan ontbossing bezondigd; in 2009, bij de start van de campagne, was dat nog zesendertig procent. Of hoe de slachthuizen duidelijk de leveranciers mijden die aan ontbossing doen, schrijft Gibbs.

De meeste veehouders hadden zich ook geregistreerd in een milieuregister, zoals beide akkoorden hadden bepaald.

Wally Gobetz (CC BY-NC-ND.0)

De drie grote vleesproducenten blijken wel maar goed te zijn voor de helft van de geslachte dieren in Brazilië.

Wally Gobetz (CC BY-NC-ND 2.0)

Beter dan de overheid

De vleesproducenten kunnen veehouders beter onder druk zetten dan de overheid, besluit de Amerikaanse onderzoekster. De controlekantoren van de overheid zijn vaak ver weg, terwijl de vleesproducenten dagelijks met de veehouders in contact komen.

Van 1993 tot 2013 groeide de veestapel in het Braziliaanse Amazonegebied met tweehonderd procentpunten, tot bijna zestig miljoen stuks. In dezelfde periode verdween een gebied bos ter grootte van Italië.

Gibbs pleit voor een registratie van al de dieren die voor de slacht bestemd zijn. Nu gebeurt het nog dat veehouders die het niet nauw nemen met de ontbossingsregels, runderen kweken en dan doorverkopen aan veehouders die wel een akkoord hebben met de vleesproducenten. Een achterpoortje dus.

Bovendien blijken de drie grote vleesproducenten maar goed te zijn voor de helft van alle geslachte dieren in Brazilië. De andere helft wordt dus gekweekt bij veehouders die niet in de gaten worden gehouden.