Brazilianen rijden straks op koffie

Nieuws

Brazilianen rijden straks op koffie

Mario Osava

05 juli 2006

Brazilië wil biobrandstof maken uit slechte koffiebonen. Dat moet het overaanbod op de koffiemarkt wegwerken en de snel groeiende vraag naar biodiesel helpen dekken.

Honderd kilogram koffiebonen leveren ongeveer 9 kilogram biodiesel op, bewezen experimenten aan de Federale Universiteit van Minas Gerais (UFMG). Nu is het tijd voor proeven op commerciële schaal, zegt Leandro Soares de Oliveira van de UFMG. De installaties daarvoor zijn voorhanden, want Brazilië haalt al op grote schaal biodiesel uit soja en andere oliehoudende gewassen.

Koffie levert een lager rendement op dan soja, maar de slechte bonen zijn er toch en zouden anders verder de koffiemarkt verstoren. “De eerste bedoeling is de kwaliteit van de Braziliaanse koffie verbeteren”, zegt Almir José da Silva Filho, de voorzitter van Sindicafé-MG, de vereniging van koffieproducenten in Minas Gerais die het experiment mee opzette.

Ongeveer een vijfde van de Braziliaanse koffieoogst bestaat uit bonen van een minderwaardige kwaliteit. Als die van de markt worden gehaald, vermindert het overaanbod waarvan nu sprake is en kan de prijs aantrekken.

Of het project rendabel is, is nog niet zeker, geeft da Silva toe. Zelfs de allerslechtste koffiebonen brengen nog meer op dan de biodiesel die eruit kan worden gepuurd. Producenten van oploskoffie, openbare instellingen in Brazilië en sommige arme importlanden nemen vrede met de belabberde kwaliteit.

Maar de koffiediesel zou wel kunnen gebruikt worden door de koffieproducenten zelf. Die betalen aan de pomp immers meer voor diesel dan ze zouden moeten uitgeven om zelf biodiesel uit koffiebonen te maken, rekent de Oliveira voor.

En in elk geval is biodiesel een veelbelovende markt. Traditionele diesel wordt in Brazilië nu al op veel plaatsen gemengd met twee procent biodiesel. Daarvoor is per jaar 800 miljoen liter biodiesel nodig. Vanaf 2008 is die bijmenging verplicht, en het minimumaandeel biodiesel moet tegen 2013 toenemen tot vijf percent. Dat zal de Braziliaanse vraag naar biodiesel doen stijgen tot 2,5 miljard liter per jaar.

Brazilië experimenteert ook al met vet uit huishoudelijk afvalwater en rundertalg als alternatieve grondstoffen voor biodiesel. “De markt zal beslissen welke grondstoffen zich doorzetten”, denkt Orlando Cristiano da Silva, een onderzoeker van de Universiteit van Sao Paulo. (PD)