Brazilianen willen geen versoepeling boswet

Nieuws

Brazilianen willen geen versoepeling boswet

21 juni 2011

Het Braziliaanse parlement debatteert over de versoepeling van de boswet om zo in sommige gebieden meer ontbossing mogelijk te maken. De meeste Brazilianen willen dat president Dilma Rousseff daar haar veto tegen stelt als het zover komt, blijkt uit een enquête.

De boswet uit 1934 bepaalt per regio hoeveel bos onaangeroerd moet blijven. In de Amazoneregio bijvoorbeeld mag 80 procent niet gekapt worden.

Het parlement overweegt de boswet te versoepelen omdat anders de economische ontwikkeling van Brazilië, vooral in de landbouw, gestremd zou worden. Lokale besturen zouden bijvoorbeeld de bevoegdheid krijgen om sommige gebieden te ontbossen, ook in beschermde zones. Voor illegale ontbossing komt er amnestie: illegaal gekapte bossen moeten niet hersteld worden.

De Kamer van Afgevaardigden zette het licht al op groen. Nu ligt het voorstel op tafel in de Senaat. Nadien moet het nog naar de president.

Steun van de bevolking

Milieuorganisaties als de Braziliaanse afdeling van het Wereldnatuurfonds (WWF) vroegen het onderzoeksbureau Datafolha om een opiniepeiling. Die werd begin deze maand uitgevoerd bij 1200 mensen.

Mocht ook de Senaat het licht op groen zetten, dan wil 79 procent van de Brazilianen dat president Rousseff haar veto stelt. Ruim acht op tien Brazilianen zeiden zelfs dat ze niet meer op politici zouden stemmen die de boswet hebben goedgekeurd. Slechts 7 procent is voor de versoepeling van de boswet.

“De grote steun van de bevolking voor het behoud van de bossen biedt de regering een goede basis om senatoren ervan te overtuigen de huidige wetgeving te verbeteren en perfectioneren, een effectieve toepassing van de wet te garanderen en de Braziliaanse verbintenissen om de uitstoot te verminderen na te komen”, zegt Carlos Alberto de Mattos Scaramuzza van WWF-Brazilië.

Volgens wetenschappers kan de productiviteit van de Braziliaanse veeteelt opgevoerd worden zonder bos te kappen, zegt het WWF.

Niet wetenschappelijk onderbouwd

Wetenschappers hadden al geklaagd dat het huidige wetsvoorstel niet wetenschappelijk onderbouwd is. “Het zou in Brazilië de eerste boswet sinds 1934 zijn zonder ook maar enige wetenschappelijk inbreng”, zei Antônio Nobre van het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE). “Als we meer tijd hadden om over dit onderwerp te debatteren, dan zouden we een milieuwetgeving kunnen maken die geschikt is voor de 21ste eeuw, modern en wetenschappelijk verlicht.”