Brazilië laat enorm windpotentieel liggen

Nieuws

Brazilië laat enorm windpotentieel liggen

IPS

29 juni 2011

Brazilië is een voortrekker in het aanboren van uiteenlopende hernieuwbare energiebronnen, maar voor de mogelijkheden van windkracht is het land zo goed als blind. Brazilië heeft nauwelijks expertise in huis en doet daarom bijna niets met de duizelingwekkende hoeveelheid energie die windturbines in het land zouden kunnen opwekken.

Volgens een studie van het Instituut voor Elektrotechniek en Energie van de Universiteit van Sao Paulo kunnen er in Brazilië theoretisch rendabele windturbines gebouwd worden met een totaal vermogen van 143 gigawatt. Maar momenteel hebben alle in Brazilië geïnstalleerde windturbines maar een gezamenlijk vermogen van 1 gigawatt. Daarmee wordt nog geen procent van de elektriciteitsbehoefte van Brazilië gedekt.

Waterkracht staat traditioneel centraal in Brazilië. De Braziliaanse waterkrachtcentrales hadden in 2009 volgens The Economist een gezamenlijk vermogen van 69 gigawatt. Nieuwe centrales die al in aanbouw zijn of gepland zijn, zouden daaraan nog eens ruim 20 gigawatt toevoegen. Brazilië haalt meer dan 85 procent van zijn stroom uit waterkrachtcentrales. De bouw van nieuwe grote dammen is echter omstreden. Bovendien stijgt het energieverbruik in Brazilië snel en zouden waterkrachtcentrales door de klimaatverandering in de toekomst minder stroom kunnen gaan leveren.

Non-beleid

Toch krijgt windenergie nog altijd weinig aandacht in de plannen van de Braziliaanse regering. Bestaande projecten zouden de Braziliaanse capaciteit tegen 2019 uitbreiden tot zes gigawatt. Ter vergelijking: China had eind 2010 al een geïnstalleerd vermogen van 44 gigawatt; de Indiase windturbines haalden samen 13 gigawatt.

Volgens Juliana Chad, de onderzoekster van Instituut voor Elektrotechniek en Energie, zijn de cijfers over het Braziliaanse windenergiepotentieel gebaseerd op gegevens uit 2001. Nu bestaan er grotere en meer efficiënte windturbines, waardoor het potentieel waarschijnlijk groter is. Chad pleit voor meer onderzoek en investeringen in projectenergie om de kenniskloof tussen Brazilië en andere groeilanden te verkleinen.

Volgens de studie valt de helft van het Braziliaanse windenergiepotentieel te realiseren in het noordoosten van het land. Die arme streek zou de extra investeringen en toekomstige inkomensbronnen goed kunnen gebruiken.