Brazilië ontdekt windenergie

Nieuws

Brazilië ontdekt windenergie

Mario Osava

24 maart 2002

De Braziliaanse overheid heeft 43 nieuwe projecten goedgekeurd voor de bouw van windturbines. Nog eens zes projecten wachten op goedkeuring. Tegen 2005 zouden al die windparken 3.728 megawattuur moeten leveren, en daarmee zou Brazilië doorstoten naar de topvijf van de landen die de meeste windenergie opwekken. De aandacht voor windenergie werd in de hand gewerkt door de energiecrisis waarmee het land vorig jaar te maken kreeg. Brazilië produceert zowat 90 procent van zijn stroom in waterkrachtcentrales, maar door de droogte kwam die vorm van elektriciteitproductie in 2001 in het gedrang. Bovendien kunnen er niet oneindig nieuwe dammen worden gebouwd om aan de stijgende vraag naar elektriciteit te voldoen.

Brazilië is een absolute beginner voor wat windenergie aangaat. Alle huidige Braziliaanse windturbines samen produceren amper 21,2 megawattuur - 0,03 procent van de totale stroomproductie in het land. Maar volgens de nieuwe plannen zou het geïnstalleerde vermogen tegen 2005 met een factor 175 moeten toenemen.

Het is essentieel dat we onze energiebronnen diversifiëren om nieuwe crisissen te vermijden, zegt Everaldo Feitosa. Feitosa is directeur van het Braziliaans Centrum voor Windenergie van de Federale Universiteit van Pernambuco in het noordoosten van Brazilië. Doordat het de afgelopen twee jaar erg droog was in grote delen van Brazilië, raakte de stuwmeren bij de waterkrachtcentrales onvoldoende gevuld. Daarom werd het stroomverbruik vorig jaar negen maanden lang gerantsoeneerd. De komende tijd blijft de kans op nieuwe energiecrisissen groot, want er is tien jaar lang te weinig geïnvesteerd in de sector, en de vraag stijgt onafgebroken.

Tegen vroegere veronderstellingen in brachten studies aan het licht dat Brazilië een uitstekend windkrachtpotentieel heeft, vooral dan in het droge noordoosten. In die regio komen dan ook de meeste nieuwe windkrachtcentrales. De wind is er het sterkst in het droge seizoen, wanneer de waterkrachtcentrales hun stroomproductie vaak wat moeten terugschroeven. Naast Braziliaanse bedrijven hebben ook Spaanse, Franse en Duitse ondernemingen projectvoorstellen voor windparken ingediend. Daarmee is de vrees weggenomen dat de sector niet van de grond zal komen bij gebrek aan investeringsmiddelen of als gevolg van de geringe ervaring die in Brazilië aanwezig is.

Windenergie is nog wel relatief duur. Stroom die wordt opgewekt in een windpark, is vandaag in Brazilië ongeveer één derde duurder dan elektriciteit uit centrales die met aardgas gestookt worden. Maar bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij, wat de positie van Brazilië op de toekomstige markt voor emissiecertificaten verzwakt. Bovendien zal de prijs van aardgas door de vraagontwikkeling en de uitputting van de voorraden in de toekomst waarschijnlijk stijgen, terwijl windenergie steeds goedkoper zou moeten worden als gevolg van de technologische ontwikkeling. Dat neemt niet weg dat Brazilië nu ook zwaar investeert in de bouw van nieuwe aardgascentrales om de stijgende vraag naar stroom bij te benen.