Brazilië pleit voor duurzaamheidsdoelstellingen

Nieuws

Brazilië pleit voor duurzaamheidsdoelstellingen

Fabíola Ortiz

05 december 2011

Na de millenniumdoelstellingen moeten er nu ook doelstellingen voor duurzame ontwikkeling komen, vindt Brazilië. Het wil hierover een akkoord bereiken volgend jaar op Rio+20, de duurzaamheidstop in Rio de Janeiro.

Brazilië wil wereldwijde doelstellingen voor duurzame socio-economische ontwikkeling formuleren. De doelstellingen zouden lopen van 2015 tot 2030 en zouden te vergelijken zijn met de millenniumdoelstellingen. Die doelstellingen lopen van 2000 tot 2015 en namen als ijkpunt de situatie van 1990. Het verschil tussen beide doelstellingen is dat de industrielanden al voldeden aan de millenniumdoelstellingen. De duurzaamheidsdoelstellingen zouden een uitdaging moeten worden voor alle landen.

“Het idee is om grote doelstellingen te lanceren die landen kunnen mobiliseren, zoals ook de millenniumdoelstellingen deden”, zegt Claudia Maciel, coördinator duurzame ontwikkeling van het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. “Het gaat bijvoorbeeld om de strijd tegen de armoede, maar rekening houdend met een duurzame benadering van het milieu.”

Consensus

“We gaan proberen dit debat te stimuleren op de conferentie”, zegt Maciel. “We zetten in op deze kans om de verschillende landen en de agentschappen van de Verenigde Naties (VN) op één lijn te krijgen. De bedoeling is niet een conflict te veroorzaken met de millenniumdoelstellingen, maar die doelstellingen aan te vullen.”

Voor Maciel is het absoluut noodzakelijk een consensus te bereiken op de conferentie. Het bestaande ontwikkelingsmodel brengt ernstige problemen met zich mee. De wereld moet zich scharen achter oplossingen die deze problemen kunnen aanpakken. “De crisis vraagt om verandering. Het is nodig over een nieuw model te discussiëren. De voorstellen zijn nog erg algemeen en moeten uitgewerkt worden.”

Ook het Belgische document voor Rio+20, dat opgesteld werd door de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO), spreekt van zulke duurzaamheidsdoelstellingen.

Zeshonderd voorstellen

De nationale commissie die de Braziliaanse voorstellen voor Rio+20 moest opstellen, werd opgericht in juni en groepeerde zeventig afgevaardigden van de overheid en het middenveld. Net als zeventig andere landen en ngo’s bracht Brazilië zijn voorstellen binnen bij de VN. Op de top in juni 2012 zal een zeshonderdtal voorstellen besproken worden.

Ondanks de consultatie van het middenveld, worden niet alle discussiepunten behandeld in het Braziliaanse document. “Het document weerspiegelt een consensus, en de nucleaire kwestie haalde het niet”, zegt Maciel. Ook de problematiek van de klimaatvluchtelingen komt niet aan bod.