Brazilië wil ongelijkheid weg tegen 2022

Nieuws

Brazilië wil ongelijkheid weg tegen 2022

Mario Osava

08 maart 2010

Brazilië wil "radicaal minder ongelijk" en "minder kwetsbaar" zijn tegen de tweehonderdste verjaardag van zijn onafhankelijkheid in 2022. Het Braziliaanse ministerie van Strategische Zaken werkt daarvoor aan een ambitieus plan.

Plan 2022 moet voor de zomer klaar zijn, zegt minister Samuel Pinheiro Guimarães. Concrete doelstellingen wil hij nog niet geven. Maar Brazilië moet volgens hem in de eerste plaats nog veel verder gaan met de herverdeling die de voorbije jaren al veel Brazilianen uit de ergste armoede haalden.
Nu profiteren ongeveer 55 van de 192 miljoen Brazilianen van uitkeringen aan gezinnen die hun kinderen langer op school houden. Er zijn ook programma’s om arme boeren meer afzetmogelijkheden te bieden en kwetsbare groepen goedkoper aan eten te helpen. Volgens minister Guimarães moeten er de komende jaren nog meer van dergelijke initiatieven komen, die nog meer mensen bereiken. Zijn plan zal ook maatregelen bevatten om vrouwen en inheemse groepen meer kansen te bieden, achtergebleven regio’s te steunen en de grote welvaartskloof tussen de steden en het platteland te versmallen.

Meer inspraak

Op politiek vlak moet Brazilië volgens het plan nog democratischer worden en vooral meer inspraak toelaten. In internationaal opzicht wil Brazilië minder kwetsbaar worden door een permanente zetel te verwerven in de VN-Veiligheidsraad en een grotere rol te gaan spelen in andere internationale organisaties.
Plan 2022 heeft ook oog voor de militaire macht van Brazilië. De omvang van het Braziliaanse leger “staat niet in verhouding tot de uitgestrektheid van het land” en de militaire begroting is naar verhouding veel kleiner dan die van de buurlanden, zegt Guimarães.
De Braziliaanse economie moet volgens minister Guimarães efficiënter worden door de wisselwerking tussen de ondernemingen in het land te versterken. Daartoe zullen meer spoorlijnen, havens en luchthavens worden gebouwd. Brazilië behoort al tot de grootste economieën ter wereld, maar moet dat ook op het vlak van onderzoek en ontwikkeling waarmaken.  
Guimarães geeft toe dat er geen garantie is dat Plan 2022 wordt overgenomen door de komende regeringen. Dit jaar zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië, en voorlopig heeft de oppositie de beste kaarten. Maar volgens de minister vormen het terugdringen van de ongelijkheid en de verhoging van de productiviteit doelstellingen waaraan elke Braziliaanse regering veel belang hecht.