Britten gaan voor haalbare kaart en meer geld

Nieuws

Britten gaan voor haalbare kaart en meer geld

Sanjay Suri

16 augustus 2002

De Britse regering trekt op 26 augustus naar de
Wereldtop over Duurzame Ontwikeling (WSSD) in Johannesburg met weinig echt
spectaculaire voorstellen. Premier Tony Blair heeft wel een belangrijke
belofte gemaakt: meer geld voor ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast willen
de Britten zich onder meer profileren met een verhoogde bijdrage aan het
Wereldmilieufonds.

John Ashton, hoofd van het departement voor milieubeleid, hoopt dat de
Britse bijdrage tot de WSSD-top in Johannesburg zal zijn dat de bestaande
internationale verdragen werkbaar worden. Het ontbreekt niet aan akkoorden
en teksten, wel aan de toepassing ervan. Op de top van Rio in 1992 leefde
de idee dat duurzame ontwikkeling vanzelf komt als je de juiste principes
vooropstelt, zegt Ashton. Op Rio+10 hopen de Britten de nadruk te leggen op
resultaten door een nieuw partnerschap met de zakenwereld en de civiele
maatschappij.

Om het partnerschap tussen politiek en economie te bezegelen heeft de Britse
delegatie een voorstel klaar dat vernieuwend heet: een code voor duurzame
investering. Een commissie van de City of Londen, het commerciële en
financiële hart van Groot-Brittannië, heeft er zeven maanden aan gewerkt.

Verder zal Groot-Brittannië zich profileren op het stuk van de financiering
van de ontwikkelingshulp. De regering beloofde zijn budget voor
ontwikkelingshulp over een periode van drie jaar op te trekken met 24
procent Ze haalt in 2006 7,5 miljard euro per jaar, een bedrag dat 0,4
procent van het Britse bruto binnenlands product vertegenwoordigt.

Waarschijnlijk zal minister voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking
Clare Short enkele andere EU-landen tegen de haren instrijken. Short trekt
graag van leer tegen de ontwikkelingshulp aan de Magreb-landen en de landen
aan de Middellandse Zee. Ze vindt dat de armste landen eerst aan de bak
moeten komen. De Britse regering lijkt daarnaast ook bereid om een Frans
taboe te doorbreken: een bespreking van de landbouwsubsidies in de
industrielanden. Groot-Brittannië wil de Europese subsidies niet afschaffen
maar ze besteden op een duurzame manier.