Brussel: meertalig, ma non troppo

Nieuws

Brussel: meertalig, ma non troppo

Om aan de meertaligheid van Brussel tegemoet te komen heeft de culturele sector een nieuw initiatief genomen: een woordenboekje in het Nederlands, Frans en Engels voor onthaalbedienden.

Cultu(u)r(e), het praktische woordenboekje dat een klantvriendelijker onthaal moet garanderen is ontwikkeld door het Huis van het Nederlands en kwam tot stand op vraag van het Brussels Kunstenoverleg en le Réseau des Arts à Bruxelles. Het bevat standaardzinnen en specifieke culturele woordenschat die het onthaalpersoneel van de musea en de culturele centra kan gebruiken om de bezoekers in hun eigen taal te ontvangen. Zo leert de onthaalbediende hoe hij of zij in de drie talen een bezoeker de ingang of de uitgang kan aanwijzen of vragen of hij een programmabrochure wenst te hebben. Allemaal heel eenvoudig en beperkt taalgebruik dus. Iets dat men in een stad als Brussel vanzelfsprekend zou moeten vinden. ‘Maar dat is helaas nog altijd niet evident’, zegt Pieter Van der Ghenst van de Brusselse Museumraad, ‘ook omdat de taallessen Frans en Nederlands die in de sector worden georganiseerd niet iedereen bereiken. Heel wat culturele en erfgoedinstellingen werken met een heel kleine ploeg of met vrijwilligers en zij kunnen niet altijd op een regelmatige manier de opleidingen volgen’.
De meertaligheid in de culturele sector houdt voorlopig bovendien op bij de drie genoemde talen. Hoe een bezoeker in het Arabisch, Turks of Chinees aan zijn informatie moet komen, wordt met dit initiatief in elk geval niet duidelijker.
Het Huis van het Nederlands heeft al eerder woordenboekjes uitgegeven voor de Brusselse winkeliers, voor het horecapersoneel en het verplegend personeel in de ziekenhuizen. Onthaalbedienden krijgen het boekje gratis. “Cultu(u)r(e)” kan ook tegen de prijs van 2.50 euro besteld worden via info@huisnederlandsbrussel.be of 02/501 66 60.