Budgettair wanbeheer bij EU-agentschappen

Nieuws

Budgettair wanbeheer bij EU-agentschappen

Budgettair wanbeheer bij EU-agentschappen
Budgettair wanbeheer bij EU-agentschappen

Lisa Labath

17 februari 2012

Verschillende agentschappen van de Europese Unie zouden hun budget niet goed beheren. Dat staat in een rapport van de Europese Rekenkamer. In tijden van economische crisis en besparingen zal dit ongetwijfeld opnieuw het debat aanzwengelen over het nut van deze instellingen. De budgettaire controle moet worden versterkt, klinkt het in het Europees Parlement.

EU-agentschappen

EU-agentschappen zijn autonome instellingen die over een bepaald thema kennis verzamelen, besluiten nemen of ervoor zorgen dat besluiten worden uitgevoerd.  Meestal zijn deze instellingen een symbool van nationale trots, en over de toewijzing van de hoofdzetel van een agentschap wordt dan ook vaak hevig gediscussieerd door de verschillende EU-lidstaten.

Het rapport dat de Europese Rekenkamer doorstuurde naar het Europees Parlement op 15 februari, analyseert de kosten, het financiële management en de operationele efficiëntie van 22 van de 31 autonome agentschappen. Uit dit onderzoek bleek dat 11 van de 22 onderzochte instellingen er niet in slaagden om tot de helft van de ingediende uitgaven van 2010 te verklaren.  “Verhoogde waakzaamheid bij de vaststelling van de begroting van een agentschap is vereist”, concludeert de Rekenkamer.

Een ander probleem zijn de grote raden van bestuur van verschillende agentschappen. Die bestaat normaal gezien uit ongeveer dertig personen, maar in sommige agentschappen zetelen 84 mensen in de raad van bestuur. Ook enkele agentschappen waarvan de raad van bestuur jaarlijks amper één of twee maal bijeenkwam, liggen onder vuur. “De raad moet regelmatig bijeenkomen om haar bevoegdheden te vervullen” en “mag niet zodanig groot zijn dat ze onwerkbaar wordt” klinkt het in het rapport.

De betrokken agentschappen zijn onder meer het Europees Centrum voor ontwikkeling en beroepsopleiding in Thessaloníki, de Europese Stichting voor de verbetering van levens- en arbeidsomstandigheden in Dublin en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, gebaseerd in Bilbao, Spanje.

In 2010 weigerde het Europees Parlement al eens uitgaven goed te keuren van een agentschap dat instond voor politietrainingen, en met het budget meubels, gsm’s en auto’s voor persoonlijk gebruik wou aankopen.

Economische crisis en bezuinigingen

“Het is schandalig dat in een tijd waar overheden worstelen om geld te lenen aan een hoge kost, de agentschappen op deze manier omgaan met het Europees budget. Het is alsof ze in een parallelle wereld leven en onaangetast blijven door de economische crisis”, zegt Roemeens centrumrechts Europees Parlementslid Monica Macovei.

Tot dusver waren nog enkele agentschappen vrij van parlementaire budgettaire controle, aangezien ze niet afhankelijk zijn van Europese subsidies. Ondertussen ligt het voorstel om alle agentschappen te onderwerpen aan parlementaire controle, op tafel.

Eerder deze maand lagen ook al het Comité van de Regio’s en het Economisch en Sociaal Comité onder vuur. Deze twee Europese adviesorganen hebben amper een merkbare impact op het Europees beleid maar toch is hun budget de voorbije acht jaar toegenomen met 50 procent.