Buitenlandse kranten over de politieke crisis in België

Nieuws

Buitenlandse kranten over de politieke crisis in België

17 juli 2008

Op 15 juli diende premier Yves Leterme zijn ontslag in bij de koning. Die heeft na twee dagen nog niet laten weten of hij het ontslag al dan niet aanvaardt. De politieke crisis in ons land is doorgedrongen tot de media ver buiten Europa. MO* zet de bijzonderste analyses op een rijtje.

Volgens Molly Moore and John Ward Anderson van The Washington Post is in België een separatistische revolutie aan de gang en staat ons land dichter bij een splitsing dan ooit voordien. ‘Het separatisme is eigen aan de moderne en geglobaliseerde wereld en draait rond de zoektocht naar nationale identiteit.’ Daar wordt volgens de krant elk land in Europa momenteel mee geconfronteerd. ‘Belangrijke oorzaken zijn massamigratie uit Azië en Afrika en economische concurrentie in een tijd van globale markten.’
Volgens het Turkse Today’s Zamin gaan steeds meer stemmen op voor het ontbinden van België. ‘De Vlaamse mainstream politici verliezen terrein ten opzichte van de hardliners die België willen splitsen. Sinds de jaren ’60 hebben Vlamingen en Walen beetje bij beetje autonomie verworven. Vandaag is bijna alles verdeeld in Vlaamstalige en Franstalige kampen.’ Maar het linguïstisch gekibbel over het laatste onverdeelde stuk (Brussel-Halle-Vilvoorde) heeft het debat een smerige toon gegeven, zo schrijft de krant.
Nu de regering gevallen is, wordt de kans dat België splitst groter, zo vindt ook John Martens van The New York Sun. Al wijst Martens op het feit dat Brussel, waar de EU en de NAVO gevestigd zijn, dat scenario bemoeilijkt. Daarnaast richt hij de aandacht op het feit dat de grootste politieke crisis van ons land komt op een moment dat het economisch slecht gaat.
De Paraguayaanse nieuwssite ABC Digital ziet in de nieuwste ontwikkelingen niet zozeer het einde van België, maar een nieuw hoofdstuk van de politieke crisis. Een ontbinding van het federale Parlement is een scenario dat iedereen, op de N-VA en het Vlaams Belang na, wil vermijden. ABC schrijft wel dat de verdeeldheid tussen Vlamingen en Walen steeds groter wordt.
De Zuid-Afrikaanse Mail & Guardian Online vindt dat de reacties op de nieuwste politieke crisis aloude breuken tussen de politieke partijen van het land weerspiegelen: ‘sommigen pleiten voor meer onderhandelingen, anderen vragen nieuwe verkiezingen, nog anderen dringen aan op een splitsing van het land langs de taalgrens.’ Het zijn volgens de krant de Nederlandstalige politici die hun Franstalige collega’s de schuld geven van de situatie.
Volgens The Times of India komt het ontslag van de regering er na mislukte gesprekken over meer autonomie voor de Vlaamssprekende regio. De krant vermeldt als enige dat Leterme zowel Waalse als Vlaamse roots heeft.
De aandacht voor de politieke crisis in België is wereldwijd vrij groot, maar relatief. De overname van Anheuser-Busch door de Belgische brouwersgroep Inbev kon in alle kranten rekenen op een stuk meer belangstelling.