Bulgaren en Roemenen niet welkom in Groot-Brittannië

Nieuws

Bulgaren en Roemenen niet welkom in Groot-Brittannië

Bulgaren en Roemenen niet welkom in Groot-Brittannië
Bulgaren en Roemenen niet welkom in Groot-Brittannië

Pauline Vandenbussche

12 februari 2013

Vanaf 2014 vervalt de overgangsregeling die Bulgaren en Roemenen momenteel beperkt in hun recht op vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie. Om de hierdoor gevreesde migratiestroom een halt toe te roepen, voeren de Britse conservatieven negatieve campagnes waarin men Groot-Brittannië onaantrekkelijk afschildert.

De Britse conservatieve premier, David Cameron, wil enkel ‘the brightest and the best’ in Groot-Brittannië verwelkomen: enkel als het de Britse economie ten goede komt, zijn migranten welkom. Dit botste op hevige kritiek bij zijn liberaal-democratische coalitiepartners en bij de socialisten. Bovendien betuigden Bulgaarse en Roemeense parlementsleden hun ongenoegen hierover in een brief aan José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie.

Negatieve campagnes

Groot-Brittannië’s nieuwste strategie om immigranten te weren wordt ook wel aangeduid als ‘anti-nation branding’: men benadrukt het koude klimaat, de hoge werkloosheidscijfers en andere nadelige aspecten van het land. Mark Harper, de conservatieve minister van Immigratie, wil bovendien de toegang tot de Britse nationale gezondheidsdienst (NHS) beperken voor immigranten: ‘De NHS is een nationale gezondheidsdienst, geen internationale’, luidt het in The Guardian.

De Britse regering overweegt om immigranten die binnen de drie maanden niet aan een job geraken, terug te sturen. Bulgaarse en Roemeense parlementsleden wijzen in hun brief aan de Europese Commissievoorzitter op de gelijke, niet-discriminatoire rechten van alle EU-onderdanen. De Britse socialist Keith Vaz gelooft dat de negatieve campagnes averechtse effecten zullen hebben en dat de Britse ministers beter nauwer zouden samenwerken met de Bulgaarse en Roemeense parlementsleden om de werkelijke migratiemotieven aan te pakken.

Wettelijk kader

Burgers van de Europese Unie (EU) beschikken automatisch over het recht op vrij verkeer van personen binnen de lidstaten. Bulgarije en Roemenië zijn sinds 2007 lid van de EU, maar voor hen geldt een overgangsregeling, waardoor dit recht gelimiteerd is tot en met 2014.

Eenmaal deze overgangsregeling zal worden opgeheven, wordt een immense immigratiestroom verwacht, onder andere naar Groot-Brittannië. Vele Britse conservatieve parlementsleden zien de regeling dan ook liever niet opgeheven worden. Maar dat zou botsen op hevige tegenreacties van de Europese Commissie.

Cijfers

Omdat de Britse regering er zelf niet in slaagt een duidelijke schatting te maken van het aantal te verwachten immigranten, baseert de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Theresa Mayflower, zich op cijfers van de migratiegolf van 2004 (ten gevolge van de EU uitbreiding met andere Centraal- en Oost- Europese landen). Volgens de Britse denktank Migration Watch zou het aantal immigranten uit Bulgarije en Roemenië in Groot-Brittannië tegen 2019 oplopen tot ongeveer 250.000.

De president van Roemenië, Traian Barescu, beweert echter het tegendeel: ‘Roemenen zijn niet van plan Groot-Brittannië binnen te vallen’, zegt hij in The Guardian. Het merendeel van de immigranten gaat naar Spanje, Italië en Duitsland volgens hem. Bovendien zal er zich in 2014 geen migratiestroom vergelijkbaar met die van 2007 voordoen, aangezien zowel Roemenië als Bulgarije zich sinds hun toetreding tot de EU zelf sterk hebben ontwikkeld.